ZalogujZarejestruj

4 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Wiedza o społeczeństwie Punkt podstawy programowej II.15.6 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Jakie jest Twoje ID?
28664
2014-09-12
Jakie jest Twoje ID?
Kompletny pakiet edukacyjny promujący wartości europejskie. Projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na ten tem...
Szkoły ponadgimnazjalne
Etyka, Historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), Historia, Wiedza o społeczeństwie
Czym jest demokracja? Państwo demokratyczne – wady i zalety
8940
2010-11-15
Czym jest demokracja? Państwo demokratyczne – wady i zalety
Scenariusz lekcji dotyczącej przedstawienia historii demokracji. W trakcie zajęć omówione zostają podstawowe zasady funkcjonowania ustroju demokratycznego. Podjęta zostaje próba oceny kondycji demokracji we współczesnej Pols...
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
Harmonia i ład społeczny - scenariusz lekcji
6778
2010-11-15
Harmonia i ład społeczny - scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji, która dotyczy zagadnienia ładu społecznego oraz wszystkiego, co z nim się wiąże. Celem zajęś jest również wyjaśnienie pojęć: konsensus, prawo, religia, moralnośći tradycja.
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
Etyka życia społecznego
3847
2010-11-15
Etyka życia społecznego
Scenariusz lekcji, która ma przybliżyć uczniom temat dotyczący etyki życia społecznego. Uczniowie będą się orientować w tzw. formułach sprawiedliwości rozdzielczej oraz w poglądach Arystotelesa. Temat przybliża także pojęcie sprawiedliwości i ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
Szukaj poza portalem: