A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

8 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Wiedza o społeczeństwie Punkt podstawy programowej II.19.2

Podstawa programowa do przedmiotu:  Wiedza o społeczeństwie

Co to jest trójpodział władzy? Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce
Co to jest trójpodział władzy? Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce

Scenariusz przedstawienie ideę trójpodziału władzy według Monteskiusza. Omówiona zostaje praktyczna ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
5776
2010-11-15
System polityczny Republiki Federalnej Niemiec
System polityczny Republiki Federalnej Niemiec

Lekcja ma charakter poznawczy. Uczniowie dowiedzą się o zasadach funkcjonowania systemu politycznego...

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
2732
2010-11-15
System polityczny Wielkiej Brytanii
System polityczny Wielkiej Brytanii

Celem lekcji jest nie tylko zapoznanie uczniów z ustrojem politycznym Wielkiej Brytanii, ale również...

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
2878
2010-11-15
System polityczny V Republiki Francuskiej
System polityczny V Republiki Francuskiej

Lekcja poświęcona jest omówieniu sytemu politycznego Francji. Uczniowie poznają podstawowe dane doty...

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
2814
2010-11-15
System polityczny Stanów Zjednoczonych
System polityczny Stanów Zjednoczonych

Lekcja ma charakter poznawczy. Jej celem jest zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania systemu p...

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
2805
2010-11-15
Formy państwa
Formy państwa

Karta pracy ucznia zawierająca ćwiczenie pomagające przyswoić wiedzę z zakresu form państwa.

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
4494
2010-11-15
Partie polityczne
Partie polityczne

Dzięki karcie pracy uczeń będzie umiał podać podziału partii politycznych. Uczeń przyswoi sobie wied...

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
3622
2010-11-15
Formy państw i ustrojów
Formy państw i ustrojów

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się z podstawowymi wiadomościami na temat ro...

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
6432
2010-11-15