A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

13 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Podstawy przedsiębiorczości Punkt podstawy programowej 6.1

Podstawa programowa do przedmiotu:  Podstawy przedsiębiorczości

Postawy przedsiębiorczości - program nauczania
Postawy przedsiębiorczości - program nauczania

Program podstaw przedsiębiorczości obejmuje IV etap edukacyjny. Przeznaczony jest do użytku w liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Zawarte w programie ogólne cele kształcenia: Komunikacja i podejmowanie decyzji Go...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
22814
Galeria miasta - Gdańsk
Galeria miasta - Gdańsk

Zasób zawiera zdjęcia miasta, zabytków oraz ciekawych miejsc

Gimnazjum
Geografia
Gimnazjum
Historia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Historia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Przyroda
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Historia i społeczeństwo
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Przyroda
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o kulturze
22774
Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia

Ekran interaktywny wprowadzający zagadnienie stopy bezrobocia, przedstawia wzór na jej obliczenie. Prezentuje również graficznie stopę bezrobocia według województw w Polsce. Do wykorzystania przy omawianiu zagadnienia bezrobocia i sto...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2932
Rodzaje bezrobocia
Rodzaje bezrobocia

Ekran interaktywny wprowadzający rodzaje bezrobocia, dzieląc bezrobocie na: frykcyjne, cykliczne, strukturalne oraz bezrobocie dobrowolne, przymusowe i ukryte. Do wykorzystania przy omawianiu zagadnienia bezrobocia i jego typów.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2778
Bezrobocie ukryte
Bezrobocie ukryte

Film prezentujący zagadnienie bezrobocia ukrytego, dotyczącego osób pracujących w niepełnym wymiarze pracy, posiadających wyższe niż wymagane na danym stanowisku kwalifikacje oraz osób zniechęconych bezskutecznym szukaniem pracy. Do wykorzys...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
4130
Na bezrobociu
Na bezrobociu

Film prezentujący sytuację życiową osoby bezrobotnej, jej chęć do podjęcia pracy, uczestnictwo w kursach i szkoleniach, gotowość do podejmowania wyzwań. Może być wykorzystany przy omawianiu zjawiska, jakim jest bezrobocie oraz jako wprowadzenie materiału....

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
3092
Stopa  bezrobocia
Stopa bezrobocia

Animacja wprowadzająca zagadnienie stopy bezrobocia przedstawiająca wzór na jej obliczenie. Do wykorzystania przy omawianiu zagadnienia bezrobocia i stopy bezrobocia, jako wprowadzenie materiału.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2666
Stopa bezrobocia w Polsce
Stopa bezrobocia w Polsce

Symulacja sprawdzająca wiedzę na temat najwyższej i najniższej stopy bezrobocia w Polsce poprzez zaznaczenie województwa o najniższym i najwyższym procencie bezrobotnych. Wykorzystana może zostać przy omawianiu zjawiska, jakim jest bezrobocie....

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2703
Bezrobocie przymusowe i dobrowolne
Bezrobocie przymusowe i dobrowolne

Symulacja wprowadzająca zagadnienie bezrobocia przymusowego oraz bezrobocia dobrowolnego. Wykorzystana może zostać przy omawianiu rodzajów bezrobocia.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
4177
Skutki bezrobocia. Metody zwalczania bezrobocia
Skutki bezrobocia. Metody zwalczania bezrobocia

Ekran interaktywny prezentujący skutki bezrobocia zarówno w skali miko, jak i makro oraz aktywne i pasywne metody walki z bezrobociem. Ekran przedstawia również sytuację na rynku pracy w Gdańsku. Do wykorzystania przy omawianiu skutkó...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
3882
Rodzaje bezrobocia
Rodzaje bezrobocia

Ekran interaktywny wprowadzający rodzaje bezrobocia, dzieląc bezrobocie na: frykcyjne, cykliczne, strukturalne oraz bezrobocie dobrowolne, przymusowe i ukryte. Do wykorzystania przy omawianiu zagadnienia bezrobocia i jego typów.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
3715
Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia

Ekran interaktywny wprowadzający zagadnienie stopy bezrobocia, przedstawia wzór na jej obliczenie. Prezentuje również graficznie stopę bezrobocia według województw w Polsce. Do wykorzystania przy omawianiu zagadnienia bezrobocia i sto...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
3212