A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

8 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Podstawy przedsiębiorczości Punkt podstawy programowej 2.5

Podstawa programowa do przedmiotu:  Podstawy przedsiębiorczości

Postawy przedsiębiorczości - program nauczania
Postawy przedsiębiorczości - program nauczania

Program podstaw przedsiębiorczości obejmuje IV etap edukacyjny. Przeznaczony jest do użytku w liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Zawarte w programie ogólne cele kształcenia: Komunikacja i podejmowanie decyzji Go...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
22814
Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia

Ekran interaktywny wprowadzający zagadnienie stopy bezrobocia, przedstawia wzór na jej obliczenie. Prezentuje również graficznie stopę bezrobocia według województw w Polsce. Do wykorzystania przy omawianiu zagadnienia bezrobocia i sto...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2932
Unia Europejska
Unia Europejska

Ekran interaktywny przedstawiający rozwój Wspólnot Europejskich i historię powstawania Unii Europejskiej

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
5691
Cechy spółdzielni
Cechy spółdzielni

Animacja określająca cechy spółdzielni, wprowadzająca pojęcia: dobrowolność uczestnictwa, samorządność, korzyści dla członków spółdzielni, działalność gospodarcza, fundusze własne. 

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
3098
Euroregiony z udziałem Polski
Euroregiony z udziałem Polski

Interaktywna ilustracja przedstawiająca euroregiony z udziałem Polski, ich obszar i dziedziny współpracy. Wykorzystana może być przy omawianiu zagadnienia współpracy regionalnej w Unii Europejskiej.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2626
Kraje Unii Europejskiej
Kraje Unii Europejskiej

Ekran interaktywny prezentujący podstawowe dane na temat państw należących do Unii Europejskiej, informacje o Parlamencie oraz o budżecie Unii Europejskiej.

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
6823
Przemiany w Polsce
Przemiany w Polsce

Ekran interaktywny prezentujący rozwiązania gospodarcze stosowane w Polsce przed 1998 rokiem oraz zmiany gospodarcze jakie wprowadzono w latach kolejnych. Mapka pokazuje dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych wojew&oacu...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2674
Początki gospodarki rynkowej
Początki gospodarki rynkowej

lekcja multimedialna dotycząca początków gospodarki rynkowej

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
5981