A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

12 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Podstawy przedsiębiorczości Punkt podstawy programowej 3.1

Podstawa programowa do przedmiotu:  Podstawy przedsiębiorczości

Postawy przedsiębiorczości - program nauczania
Postawy przedsiębiorczości - program nauczania

Program podstaw przedsiębiorczości obejmuje IV etap edukacyjny. Przeznaczony jest do użytku w liceac...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
19105
2013-09-12
Galeria ilustracji kantoru
Galeria ilustracji kantoru

Zasób zawiera zdjęcia kantora

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający), Podstawy przedsiębiorczości
2422
2010-11-15
Sprzedaż środków trwałych
Sprzedaż środków trwałych

Schemat przedstawiający proces sprzedaży środków stałych. 

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
3072
2010-11-15
Przyjęcie zewnętrzne
Przyjęcie zewnętrzne

Schemat przedstawia wzory na obliczanie kwoty VAT, marży oraz wartości brutto przy wystawianiu dowod...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2746
2010-11-15
Konta analityczne i syntetyczne - test
Konta analityczne i syntetyczne - test

Test sprawdza stopień przyswojenia wiadomości o kontach syntetycznych i analitycznych. Na podstawie ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2530
2010-11-15
Bilans jako dokument księgowy - test
Bilans jako dokument księgowy - test

Test sprawdza stopień przyswojenia wiadomości o bilansie jako dokumencie księgowym. Z podanych eleme...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
3450
2010-11-15
Barter
Barter

Animacja wprowadzająca zagadnienie barteru, handlu wymiennego. Może zostać wykorzystana przy omawian...

Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
2022
2010-11-15
Prawidłowe wypełnianie polecenia przelewu
Prawidłowe wypełnianie polecenia przelewu

Animacja, instrukcja pomagająca w prawidłowym wypełnieniu polecenia przelewu. Wykorzystana może być...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający), Podstawy przedsiębiorczości
3293
2010-11-15
Prawidłowe wypełnianie czeku
Prawidłowe wypełnianie czeku

Animacja, instrukcja pomagająca w prawidłowym wypełnieniu czeku gotówkowego. Wykorzystana może być ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający), Podstawy przedsiębiorczości
4589
2010-11-15
Rodzaje czeków
Rodzaje czeków

Pokaz ilustracji omawiający rodzaje czeków, wprowadza pojęcie czeku gotówkowego, rozrachunkowego, po...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający), Podstawy przedsiębiorczości
2836
2010-11-15
Wartość pieniądza
Wartość pieniądza

Animacja, wykres wprowadzający zagadnienie wartości pieniądza, aprecjacji, deprecjacji, dewaluacji. ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający), Podstawy przedsiębiorczości
2788
2010-11-15
Karty płatnicze
Karty płatnicze

Animacja wprowadzająca zagadnienie karty płatniczej. Instruuje, jak uzyskać kartę płatniczą oraz jak...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający), Podstawy przedsiębiorczości
3557
2010-11-15