ZalogujZarejestruj

15 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Podstawy przedsiębiorczości Punkt podstawy programowej 1.1 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

15461
2013-12-17
"Uczestnik społeczeństwa wiedzy - zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych" - pakiet edukacyjny
W skład pakietu edukacyjnego "Uczestnik społeczeństwa wiedzy - zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych" wchodzą: Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości; autorzy: Małgorzata Gadomsk...
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Postawy przedsiębiorczości - program nauczania
22466
2013-09-12
Postawy przedsiębiorczości - program nauczania
Program podstaw przedsiębiorczości obejmuje IV etap edukacyjny. Przeznaczony jest do użytku w liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Zawarte w programie ogólne cele kształcenia: Komunikacja i podejmowanie decyzji Go...
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” - program nauczania
3587
2013-01-23
Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” - program nauczania
Program nauczania dotyczy przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Jest przeznaczony dla liceów ogólnokształcących i techników, jak również dla zasadniczych szkół zawodowych na IV etapie edukacyjnym. Dotyczy jedynie podst...
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Jak być przedsiębiorczym?
2785
2010-11-15
Jak być przedsiębiorczym?
Animacja wprowadzająca zagadnienie przedsiębiorczości, zewnętrzne i wewnętrzne warunki sprzyjające przedsiębiorczości, przedstawiająca cechy ludzi przedsiębiorczych. Może być użyta zarówno jako wprowadzenie materiału, jak również jako podsum...
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Człowiek przedsiębiorczy
5231
2010-11-15
Człowiek przedsiębiorczy
Film instruujący jak stać się osobą przedsiębiorczą. Prezentuje, jak przy pomocy własnej pomysłowości, inwencji twórczej, aktywności, entuzjazmu i odwagi zorganizować wycieczkę szkolną. Wskazuje na cechy, jakimi powinien wyróżniać się człowi...
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Kostka Rubika
2477
2010-11-15
Kostka Rubika
Animacja przedstawiająca zabawę kostką Rubika jako przykład wykorzystania cech człowieka przedsiębiorczego do radzenia sobie z napotykanymi problemami. Może być użyty przy omawianiu postawy przedsiębiorczej.
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Sprawdź, czy jesteś przedsiębiorczy
4110
2010-11-15
Sprawdź, czy jesteś przedsiębiorczy
Symulacja oceniająca własną przedsiębiorczość. Pozwala określić poziom przedsiębiorczości oraz wskazuje na cechy i umiejętności, nad którymi należałoby popracować. Może być użyta przy omawianiu czynników określających przedsiębiorczość....
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość - bariery i ułatwienia
3988
2010-11-15
Przedsiębiorczość - bariery i ułatwienia
Animacja przedstawiająca bariery i czynniki ułatwiające rozwoju przedsiębiorczości. Może zostać użyta przy omawianiu cech gospodarki mających wpływ na przedsiębiorczość.
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Istota przedsiębiorczości
5552
2010-11-15
Istota przedsiębiorczości
Tablica definiująca przedsiębiorczość i pokazująca pożądane cechy przedsiębiorcy.
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość
3067
2010-11-15
Przedsiębiorczość
Lekcja interaktywna dla nauczycieli wprowadzająca zagadnienie przedsiębiorczości, człowieka przedsiębiorczego, czynniki określające przedsiębiorczość, podziały i typy przedsiębiorczości oraz bariery i ułatwienia w przedsiębiorczości.
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Moje predyspozycje zawodowe
5012
2010-11-15
Moje predyspozycje zawodowe
Ekran interaktywny wprowadzający typologię osobowości według J. L. Hollanda. Ekran zawiera również symulację pozwalającą sprawdzić typ swojej osobowości. Wykorzystany może zostać przy omawianiu zagadnienia predyspozycji zawodowych.
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Rodzaje przedsiębiorczości
6025
2010-11-15
Rodzaje przedsiębiorczości
Ekran interaktywny wprowadzający podziały i typy przedsiębiorczości, przedsiębiorczość żywiołową, przedsiębiorczość nabytą, przedsiębiorczość systemową oraz typy przedsiębiorczości (spekulacyjna, innowacyjna, intelektualna).
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Szukaj poza portalem: