A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

39 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Matematyka Punkt podstawy programowej I.10.1

Podstawa programowa do przedmiotu:  Matematyka

Średnia
Średnia

Animacja wprowadza pojęcie średniej arytmetycznej.

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
2556
2010-11-15
Interpretacja średniej ważonej
Interpretacja średniej ważonej

Animacja wprowadza pojęcie średniej ważonej.

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
3317
2010-11-15
Inny sposób obliczania średniej
Inny sposób obliczania średniej

Animacja wprowadza pojęcie średniej ważonej jako innego sposobu obliczania średniej arytmetycznej....

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
1741
2010-11-15
Średnie zbiory
Średnie zbiory

Animacja ta wprowadza kolejne metody obliczania średniej na konkretnym przykładzie.

Gimnazjum
Matematyka
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
3169
2010-11-15
Korekcja danych
Korekcja danych

Animacja wprowadza pojęcie korekcji danych.

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
1967
2010-11-15
Korekcja danych
Korekcja danych

Animacja kontynuuje pojęcie korekcji danych.

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
1974
2010-11-15
Średnia wspólna
Średnia wspólna

Animacja wprowadza pojęcie średniej wspólnej na konkretnym przykładzie.

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
2017
2010-11-15
Średnia arytmetyczna w naszym życiu
Średnia arytmetyczna w naszym życiu

Animacja przedstawia znaczenie średniej arytmetycznej w życiu codziennym.

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
2897
2010-11-15
Najczęstsze wartości pomiaru
Najczęstsze wartości pomiaru

Animację objaśnia, jak można wykorzystać najczęstszą wartość pomiaru.

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
2474
2010-11-15
Porównanie
Porównanie

Animacja objaśnia wartość modalną porównując liczby gatunków ptaków w niektórych krajach Azji i Euro...

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
2223
2010-11-15
Dane trójmodalne
Dane trójmodalne

Animacja objaśnia, jakie dane nazywamy danymi wielomodalnymi.

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
2940
2010-11-15
Dane niejednorodne
Dane niejednorodne

Animacja na przykładzie danych niejednorodnych objaśnia pojęcie danych wielomodalnych.

Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
2504
2010-11-15