ZalogujZarejestruj

36 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Matematyka Punkt podstawy programowej I.4.8 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Jak znaleźć układ równań?
3689
2010-11-15
Jak znaleźć układ równań?
Ekran zawierający ćwiczenia doskonalące biegłość w rozwiązywaniu układów równań.
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
Funkcja kwadratowa, postać kanoniczna
10585
2010-11-15
Funkcja kwadratowa, postać kanoniczna
Schemat prezentuje funkcję kwadratową w postaci kanonicznej. Zwrócono uwagę, iż parametry funkcji w tej postaci są jednocześnie wierzchołkami paraboli oraz podano wzory na jej obliczanie (gdy znamy postać ogólną funkcji).
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
Ciekawe wykresy
8221
2010-11-15
Ciekawe wykresy
Prezentacja zawiera szereg wykresów-zadań do wykonania przy pomocy kalkulatora graficznego wraz z rozwiązaniami. Materiał przydatny na lekcjach powtórzeniowych o funkcji w:  III klasie gimnazjum, liceum oraz na kółkach matematycz...
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
Funkcja kwadratowa
5162
2010-11-15
Funkcja kwadratowa
Prezentacja zawiera szereg wykresów, które pomagają uczniom zrozumieć znaczenie współczynników występujących we wzorze funkcji kwadratowej, pokazuje jak powstają wykresy.
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
Układ nierówności
2760
2010-11-15
Układ nierówności
Ekran przedstawiający w animacji rozwiązywanie układów nierówności, zawierający ćwiczenia polegające na zaznaczaniu zbioru rozwiązań danego układu nierówności na osi liczbowej.
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
Rozwiązanie graficzne nierówności kwadratowej
3070
2010-11-15
Rozwiązanie graficzne nierówności kwadratowej
Ekran poświęcony rozwiązaniu graficznemu nierówności kwadratowej, zawierający dwa ćwiczenia: jedno – polegające na narysowaniu wykresu danej funkcji i odczytaniu rozwiązania oraz drugie – związane z odnajdywaniem wzoru funkcji kwadratow...
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
Rysowanie wykresów
3351
2010-11-15
Rysowanie wykresów
Lekcja nauczycielska poświęcona rysowaniu wykresów, w której uwzględniono m.in. rysowanie paraboli i wykresu wielomianu, zachowanie wielomianu w nieskończoności, obliczanie punktu przecięcia z osią OY oraz miejsca zerowe i ich krotności....
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
Rysowanie wykresu wielomianu
4976
2010-11-15
Rysowanie wykresu wielomianu
Ekran zawierający ćwiczenia na rysowanie wykresu danego wielomianu, wymagające wykorzystania całej dotychczasowej wiedzy ucznia na temat wielomianów.
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
Zachowanie wielomianu w nieskończoności
2196
2010-11-15
Zachowanie wielomianu w nieskończoności
Ekran wprowadzający zagadnienie zachowania wielomianu w nieskończoności, na podstawie przykładów rysunkowych, zawierający ćwiczenia z wykresami do różnych współczynników wraz z wnioskami, które uzupełnia uczeń.
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
Rysowanie paraboli
3402
2010-11-15
Rysowanie paraboli
Ekran będący przypomnieniem materiału, ilustrowany animacją przedstawiającą rysowanie paraboli, zawierający cztery ćwiczenia na rysowanie paraboli przez zaznaczanie miejsca zerowego, punktu przecięcia z osią OY oraz wierzchołka.
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
Ramiona w górę i w dół
1770
2010-11-15
Ramiona w górę i w dół
Ekran przedstawiający w dwóch notkach i na dwóch przykładach rysunkowych zasady ukierunkowania ramion paraboli do góry lub w dół, zawierający ćwiczenia polegające na zaznaczaniu funkcji, których wykresy mają ramiona skie...
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
Rysowanie wykresów
4139
2010-11-15
Rysowanie wykresów
Lekcja poświęcona rysowaniu wykresów, w której uwzględniono m.in. rysowanie paraboli i wykresu wielomianu, zachowanie wielomianu w nieskończoności, obliczanie punktu przecięcia z osią OY oraz miejsca zerowe i ich krotności.
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
Szukaj poza portalem: