ZalogujZarejestruj

208 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.II.4.3 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Prof. Hartman o „Zbrodni i karze”
4509
2013-11-28
Prof. Hartman o „Zbrodni i karze”
Komentarz profesora filozofii Jana Hartmana do dzieła Fiodora Dostojewskiego „Zbrodnia i kara”, odwołujący się do młodzieńczych interpretacji wątków powieści.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
„Prosty rachunek” Rodiona Raskolnikowa i „racje serca” Soni. Konflikt wartości w „Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego
6479
2013-11-28
„Prosty rachunek” Rodiona Raskolnikowa i „racje serca” Soni. Konflikt wartości w „Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego
Scenariusz zajęć, które umożliwiają uczniom przeprowadzenie analizy i podsumowanie motywu konfliktu wartości w literaturze, charakteryzowanie bohaterów wraz z opisaniem ich motywacji oraz przeanalizowanie relacji przyczynowo-skutkowych w dzi...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Analiza i interpretacja wiersza K. K. Baczyńskiego pt. „Deszcze”
6084
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza K. K. Baczyńskiego pt. „Deszcze”
Analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „Deszcze”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Analiza i interpretacja wiersza Ewy Lipskiej pt. „Egzamin”.
12108
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza Ewy Lipskiej pt. „Egzamin”.
Analiza i interpretacja wiersza Ewy Lipskiej pt. „Egzamin”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza pt. „Burza”
9531
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza pt. „Burza”
Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza pt. „Burza”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Przypowieść o synu marnotrawnym – sens przenośny
8877
2010-11-15
Przypowieść o synu marnotrawnym – sens przenośny
Ekran wskazuje na dydaktyczną funkcję przypowieści, prezentuje sensy przenośne „Przypowieści o synu marnotrawnym” i wyjaśnia znaczenie pojęcia morał. Zawiera ćwiczenia kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem, sprawdzające opanowanie wi...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Impresjonizm - wstępna charakterystyka
3268
2010-11-15
Impresjonizm - wstępna charakterystyka
Istota impresjonizmu. Manet i Degas. Próba odpowiedzi, co wyróżniało tych dwóch malarzy spośród innych impresjonistów.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski, Wiedza o kulturze
Ten dzień zmienił moje życie – lekcja powtórzeniowa.
3476
2010-11-15
Ten dzień zmienił moje życie – lekcja powtórzeniowa.
Uczniowie zastanawiają się pod wpływem czego, człowiek może się zmienić. W grupach analizują zmiany bohaterów literackich: Jacka Soplicy, Józefa Skawińskiego i Ebenezera Scrooga. Następnie wzbogacają słownictwo poprzez zbieranie nazewnictwa ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Zbigniew Herbert – „U wrót doliny”. Analiza i interpretacja
6518
2010-11-15
Zbigniew Herbert – „U wrót doliny”. Analiza i interpretacja
Karta pracy. Analiza i interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta pt. „U wrót doliny”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
A wiosną - niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę
6363
2010-11-15
A wiosną - niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę
Scenariusz lekcji pierwszej z cyklu poświęconego Skamandrytom. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami z zakresu poetyki tej grupy literackiej. Uczniowie dowiadują się, jak rozpoznać charakterystyczne dla niej cechy poezj...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Opis i analiza dzieł sztuki: Tadusz Kubiak
3483
2010-11-15
Opis i analiza dzieł sztuki: Tadusz Kubiak "Don Kichot i Sancho Pansa"
Karta pracy jest uzupełnieniem lekcji w pracowni komputerowej. W czasie 45 minut wykonuje kolejne zadania, które są połączone z pokazami, stanowiącymi jedną całość tematyczną. Uczeń zapoznaje się ze specyfiką twórczością malarskiej Daumiera...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Interpretacja i analiza dzieła sztuki: Honore Daumier
6329
2010-11-15
Interpretacja i analiza dzieła sztuki: Honore Daumier "Don Kichot i Sancho Pansa"
Uczeń zapoznaje się ze specyfiką twórczością malarskiej H. Daumiera. Następnie krok po kroku dokonuje analizy i interpretacji obrazu "Don Kichot i Sancho Pansa". Analiza obejmuje: kompozycję i kolorystykę, interpretacja – ich funkcję poz...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: