ZalogujZarejestruj

30 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.TEKSTY.1.4 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Jan Kochanowski
3312
2011-12-15
Jan Kochanowski "Pieśni"
Teksty pieśni: Księgi pierwsze (25 pieśni) i Księgi wtóre  (25 pieśni) Jana Kochanowskiego ze zbiorów Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Jan Kochanowski
3290
2011-12-14
Jan Kochanowski "Odprawa posłów greckich"
Pełny tekst dramatu Jana Kochanowskiego oraz biogram autora ze zbiorów Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Jan Kochanowski
3120
2011-12-14
Jan Kochanowski "Pieśń świętojańska o Sobótce"
Tekst Pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego ze zbiorów Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Jak żyć szczęśliwie?
3660
2010-11-15
Jak żyć szczęśliwie?
Test badający wiadomości i umiejętności z zakresu renesansu na podstawie pieśni J. Kochanowskiego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Synonimy, homonimy i antonimy
8142
2010-11-15
Synonimy, homonimy i antonimy
Głównym celem lekcji na podany temat jest wyjaśnienie pojęć: synonim, homonim i antonim. Uczniowie poznają zasadnicze różnice dzięki licznym przykładom wyrazów należących do danej grupy.
Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Psalmy w przekładzie Jana Kochanowskiego
3082
2010-11-15
Psalmy w przekładzie Jana Kochanowskiego
Lekcja dotyczy tematyki psalmów. Uczniowie dowiadują się o przekładach psalmów, a w szczególności o tych, których dokonał Jan Kochanowski.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Lekcja z obrazem - William Blake
5367
2010-11-15
Lekcja z obrazem - William Blake "Stworzenie Świata" I
Lekcja w pracowni komputerowej. Uczeń krok po kroku poznaje tajniki analizy i interpretacji grafiki romantycznego malarza i poety W. Blake’a. Pokaz zwraca uwagę na takie cechy obrazów jak: kompozycja, kolorystyka. Odwołuje się także do poglą...
Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Nawiązania antyczne w
5367
2010-11-15
Nawiązania antyczne w "Trenach" Jana Kochanowskiego
Lekcja podejmuje temat rozpaczy ojca nad utratą córki.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Motyw
3210
2010-11-15
Motyw "exegi monumentum" w poezji polskiej na przestrzeni wieków
Lekcja z elementami „scenografii”. Lekcja angażuje wyobraźnię uczniów, słuch, wrażliwość estetyczną.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Analiza i interpretacja wiersza Jana Kochanowskiego pt. „Pieśń XX”
7589
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza Jana Kochanowskiego pt. „Pieśń XX”
Analiza i interpretacja wiersza Jana Kochanowskiego pt. „Pieśń XX”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Jan Kochanowski
11766
2010-11-15
Jan Kochanowski
Pokaz slajdów poświęcony twórczości Jana Kochanowskiego – polskiego poety doby Renesansu.
Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Poetyckie nawiązania – na przykładzie
3501
2010-11-15
Poetyckie nawiązania – na przykładzie "Urszuli Kochanowskiej" Bolesława Leśmiana.
Lekcja dotyczy interpretacji porównawczej utworów poetyckich. Uczniowie poznają treść wierszy, uczą się odczytywać literackie nawiązania.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: