ZalogujZarejestruj

98 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.III.1.7 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Namalujmy obraz słowami, czyli jak napisać reportaż (scenariusz lekcji)
5885
2013-05-06
Namalujmy obraz słowami, czyli jak napisać reportaż (scenariusz lekcji)
Scenariusz lekcji dotyczącej poprawnego tworzenia tekstu reportażu [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Galeria ilustracji z Zielnika Szymona Syreniusza
12708
2010-11-15
Galeria ilustracji z Zielnika Szymona Syreniusza
Zasób zawiera ilustracje z zielnika Szymona Syreniusza
Gimnazjum
Geografia
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia, Historia, Język łaciński i kultura antyczna, Język polski
Analiza i interpretacja wiersza K. K. Baczyńskiego pt. „Deszcze”
6426
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza K. K. Baczyńskiego pt. „Deszcze”
Analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „Deszcze”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Analiza i interpretacja wiersza Ewy Lipskiej pt. „Egzamin”.
12628
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza Ewy Lipskiej pt. „Egzamin”.
Analiza i interpretacja wiersza Ewy Lipskiej pt. „Egzamin”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza pt. „Burza”
9968
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza pt. „Burza”
Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza pt. „Burza”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Literatura w kinie
2796
2010-11-15
Literatura w kinie
Materiał źródłowy - przypomnienie ekranizacji polskich powieści.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
A wiosną - niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę
6636
2010-11-15
A wiosną - niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę
Scenariusz lekcji pierwszej z cyklu poświęconego Skamandrytom. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami z zakresu poetyki tej grupy literackiej. Uczniowie dowiadują się, jak rozpoznać charakterystyczne dla niej cechy poezj...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Analiza i interpretacja wiersza Stanisława Grochowiaka pt. „Ikar”
4573
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza Stanisława Grochowiaka pt. „Ikar”
Analiza i interpretacja wiersza Stanisława Grochowiaka pt. „Ikar”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Charakterystyka św. Aleksego
3877
2010-11-15
Charakterystyka św. Aleksego
Karta pracy mająca na celu przybliżenie sylwetki św. Aleksego i utrwalenie wiadomości zawartych w Legendzie o Świętym Aleksym.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
8133
2010-11-15
"Bogurodzica" – najstarsza pieśń religijna
Lekcja poświęcona jest analizie pieśni "Bogurodzica". Nauczyciel w formie wykładu zapoznaje uczniów z podstawowymi informacjami dotyczącymi pieśni, a następnie pomaga im w analizie i interpretacji tekstu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Julian Ursyn Niemcewicz – życie i twórczość
3987
2010-11-15
Julian Ursyn Niemcewicz – życie i twórczość
Lekcja poświęcona przedstawieniu sylwetki i zarysowaniu charakteru twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza. Szczególny nacisk został położony na analizę działalności publicystycznej autora "Powrotu posła".
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Retoryka w XVI wieku
2701
2010-11-15
Retoryka w XVI wieku
Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z pojęciem retoryka. Utrwalają sposoby jej realizacji w tradycji kulturowej. W dyskusji podsumowującej charakteryzują retorykę doby renesansu i jej głównego przedstawiciela - Piotra Skargę.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: