ZalogujZarejestruj

4 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej II.TEKSTY.1.10 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Aluzje, nawiązania, cytaty...
6484
2010-11-15
Aluzje, nawiązania, cytaty... "Mistrz i Małgorzata" M. Bułhakowa wobec "Fausta" J. W. Goethego
Scenariusz lekcji, której tematem jest intertekstualność "Mistrza i Małgorzaty" M.Bułhakowa, zawężona do związków z "Faustem" J.W. Goethego. W trakcie zajęć uczniowie interpretują dzieła, porównując motywy, bohaterów i świat pr...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Osoba Piłata w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa jako ucieleśnienie wewnętrznego rozdarcia człowieka. Ocena postawy bohatera
3404
2010-11-15
Osoba Piłata w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa jako ucieleśnienie wewnętrznego rozdarcia człowieka. Ocena postawy bohatera
Uczniowie przypominają sobie postać Piłata z Pisma Świętego i porównują ją z obrazem zawartym w Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa. Charakteryzują postać, oceniają jej zachowanie i decyzje przez nią podejmowane. Zastanawiają się nad zderzeniem moralno...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Moskwa z perspektywy diabła, diabeł na tle Moskwy – obraz stolicy ZSRR w
7101
2010-11-15
Moskwa z perspektywy diabła, diabeł na tle Moskwy – obraz stolicy ZSRR w "Mistrzu i Małgorzacie" M. Bułhakowa
Uczniowie poznają Moskwę przedstawioną w "Mistrzu i Małgorzacie"Michała Bułhakowa jako miasto pełne sprzeczności. Omawiają zagadnienie obrazu miasta w literaturze.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
„Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro” (J. W. Goethe) – postać diabła z
5944
2010-11-15
„Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro” (J. W. Goethe) – postać diabła z "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa
Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się z obrazem diabła w literaturze na przykładzie powieści Michaiła Bułhakowa. Porównują sposoby przedstawiania szatana i szukają powodów, dla których autorzy sprowadzają ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: