ZalogujZarejestruj

11 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej II.TEKSTY.1.11 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Albert Camus „Dżuma” - sprawdzian
37255
2010-11-15
Albert Camus „Dżuma” - sprawdzian
Test sprawdzający znajomość lektury.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Zofia Nałkowska „Granica” - sprawdzian z treści
37024
2010-11-15
Zofia Nałkowska „Granica” - sprawdzian z treści
Test sprawdzający znajomość lektury - „Granica” Zofii Nałkowskiej.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Maria Kuncewiczowa
2176
2010-11-15
Maria Kuncewiczowa
Ilustracja przedstawiająca portret Marii Kuncewiczowej, polskiej pisarki XX wieku.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Sztuka słowa a sztuka obrazu
5039
2010-11-15
Sztuka słowa a sztuka obrazu
Scenariusz omawia interdyscyplinarne powiązania występujące w opowiadaniu "Brzezina" J. Iwaszkiewicza, filmie pod tym samym tytułem w reżyserii A. Wajdy, a także w obrazach J.Malczewskiego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Trudna afirmacja życia w
5711
2010-11-15
Trudna afirmacja życia w "Brzezinie" Jarosława Iwaszkiewicza
Scenariusz nawiązując do opowiadania pt. "Brzezina" J. Iwaszkiewicza, omawia problemy egzystencji ludzkiej: cierpienie, przemijanie, życie i śmierć.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Wędrówka bohatera
2874
2010-11-15
Wędrówka bohatera "Małej Apokalipsy" jako próba odnalezienia prawdy o sobie i otaczającej rzeczywistości
Lekcja poświęcona utrwaleniu wiadomości na temat realizacji motywu wędrówki w literaturze. Uczniowie analizują symboliczny wymiar wyprawy głównego bohatera "Małej Apokalipsy" T. Konwickiego, zestawiając ją kolejno z drogą krzyżową i aktem po...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Groteskowe oswajanie rzeczywistości PRL-u w
4082
2010-11-15
Groteskowe oswajanie rzeczywistości PRL-u w "Małej Apokalipsie" Tadeusza Konwickiego
Scenariusz lekcji poświęconej analizie elementów świata przedstawionego w "Małej Apokalipsie" T. Konwickiego. Uczniowie analizują użyte w utworze elementy groteski. Wskazują występujące w tekście cechy antyutopii.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
O czym pisał Stanisław Lem? – zebranie informacji o twórczości pisarza
5078
2010-11-15
O czym pisał Stanisław Lem? – zebranie informacji o twórczości pisarza
Lekcja przedstawia wielowymiarowość twórczości Stanisława Lema. Analiza fragmentu Bomby megabitowej jest okazją do dyskusji o wadach i zaletach internetu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Roma Ligocka, czyli „Dziewczynka w czerwonym płaszczyku”
3887
2010-11-15
Roma Ligocka, czyli „Dziewczynka w czerwonym płaszczyku”
Analiza fragmentów książki Romy Ligockiej pt. „Dziewczynka w czerwonym płaszczyku”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Medaliony na tle literatury o podobnych motywach
4726
2010-11-15
Medaliony na tle literatury o podobnych motywach
Scenariusz zajęć ma na celu zobowiązanie uczniów do powtórki literatury o tematyce wojennej i powojennej. Uczniowie na podstawie zdobytej wiedzy analizują książkę Zofii Nałkowskiej "Medaliony" i inne przygotowane na lekcję utwory o tematyce ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Ludzie ludziom zgotowali ten los – znaczenie
8669
2010-11-15
Ludzie ludziom zgotowali ten los – znaczenie "Medalionów" Zofii Nałkowskiej
Scenariusz dotyczy zajęć z zakresu omawiania lektury. Na podstawie treści utworu uczniowie dokonują analizy motta zawartego w temacie. Lekcja ma służyć wykształceniu wyobrażenia o zbrodniach hitlerowskich. Nauczyciel zapoznaje także uczniów z przes...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: