ZalogujZarejestruj

9 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej II.TEKSTY.2.3 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Wolne lektury
16903
2012-03-27
Wolne lektury
Wolne Lektury to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i całkowicie darmowa. W jej zbiorach znajduje się 1711 utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które ...
Gimnazjum
Język polski
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja polonistyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
„Trwaj chwilo piękną jesteś...” – Faust jest częścią każdego z nas
4966
2010-11-15
„Trwaj chwilo piękną jesteś...” – Faust jest częścią każdego z nas
Materiał dotyczący tragedii J.W. Goethego „ Faust”. Sylwetka pisarza na tle epoki romantyzmu . Przypomnienie podstawowych cech literatury romantycznej i wykształconych przez nią wzorców osobowych .
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Aluzje, nawiązania, cytaty...
6709
2010-11-15
Aluzje, nawiązania, cytaty... "Mistrz i Małgorzata" M. Bułhakowa wobec "Fausta" J. W. Goethego
Scenariusz lekcji, której tematem jest intertekstualność "Mistrza i Małgorzaty" M.Bułhakowa, zawężona do związków z "Faustem" J.W. Goethego. W trakcie zajęć uczniowie interpretują dzieła, porównując motywy, bohaterów i świat pr...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Werter
2477
2010-11-15
Werter
Podobizna bohatera tytułowego „Cierpień młodego Wertera" J. W. Goethego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Romantyczna fascynacja złem.
3532
2010-11-15
Romantyczna fascynacja złem.
Pokaz slajdów mówiący o fascynacji złem i szatanem, typowej dla twórców epoki romantyzmu. Wymienia dzieła inspirowane złem i ich autorów, zwracając szczególną uwagę na „Fausta" J. W. Goethego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Arcydzieło dramatu romantycznego
13784
2010-11-15
Arcydzieło dramatu romantycznego
Lekcja interaktywna prezentuje „Dziady” Adama Mickiewicza jako arcydzieło dramatu romantycznego; charakteryzuje poszczególne cechy budowy dzieła, organizacji treści i konstrukcji świata przedstawionego. Ukazuje historię najważniejszych ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
„Dziady” część III, czyli dramat polskiej historii
15825
2010-11-15
„Dziady” część III, czyli dramat polskiej historii
Lekcja interaktywna prezentuje genezę powstania „Dziadów” drezdeńskich, ukazuje dokumentarny wymiar dramatu jako świadectwa polskiej historii. Podkreśla uniwersalny charakter dzieła, jego sensy symboliczne, wskazuje na motyw przemiany b...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Niezauważalna apokalipsa – „Piosenka o końcu świata”
6817
2010-11-15
Niezauważalna apokalipsa – „Piosenka o końcu świata”
Ekran interaktywny prezentuje treść wiersza Czesława Miłosza „Piosenka o końcu świata” oraz kontekst historyczny powstania utworu. Uświadamia żywotność tematów biblijnych w poezji XX wieku, umożliwia rozpoznawanie postaw polemicznych wo...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Stary Testament – sens ludzkiego cierpienia
11246
2010-11-15
Stary Testament – sens ludzkiego cierpienia
Lekcja interaktywna przedstawiająca treść Księgi Rodzaju, Księgi Hioba i Koheleta, prezentująca starotestamentową koncepcję Boga i człowieka oraz zagadnienia cierpienia, winy i kary, zła. Wykorzystując opowieści o Kainie i Ablu, potopie, Sodomie i Gomorze...
Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: