A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

73 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej II.II.2.1

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Środki stylistyczne i ich funkcje - lekcja powtórzeniowa
Środki stylistyczne i ich funkcje - lekcja powtórzeniowa

Scenariusz zajęć, w trakcie których uczniowie przypominają i utrwalają środki stylistyczne oraz opisują ich funkcje. Pracując z fragmentami dzieł literackich, charakteryzują występujące w nich środki stylistyczne.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
15399
Środki wyrazu artystycznego - peryfraza
Środki wyrazu artystycznego - peryfraza

Film to mini-wykład językoznawcy - dr. Bogusława Bednarka - na temat peryfrazy (omówienia).

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5301
Tragedia Oświęcimia widziana oczami dziecka w Losie utraconym Imre Kertesza
Tragedia Oświęcimia widziana oczami dziecka w Losie utraconym Imre Kertesza

Lekcja ma służyć zapoznaniu uczniów z sylwetką i twórczością jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy europejskich. Lektura Losu utraconego przypomni uczniom o tragedii Oświęcimia, a także będzie stanowiła punkt wyjścia do refl...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4647
„Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro” (J. W. Goethe) – postać diabła z
„Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro” (J. W. Goethe) – postać diabła z "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się z obrazem diabła w literaturze na przykładzie powieści Michaiła Bułhakowa. Porównują sposoby przedstawiania szatana i szukają powodów, dla których autorzy sprowadzają ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6121
"Na Zachodzie bez zmian" – pacyfizm w prozie Ericha Marii Remarque’a

Scenariusz dotyczy utworu "Na Zachodzie bez zmian". Uczniowie dyskutują na temat pacyfizmu i wpływu doświadczenia wojennego na osobowość człowieka.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5211
"Germinal" Emil Zola - naturalizm – charakterystyka kierunku

Scenariusz lekcji, która przedstawia najważniejsze założenia naturalizmu. Uczniowie poznają sylwetkę głównego teoretyka kierunku – Emila Zoli i analizują jego dzieło "Germinal".

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5478
Mitologiczna historia narodzin świata i bogów
Mitologiczna historia narodzin świata i bogów

Pokaz slajdów poświęconych greckiemu mitowi genezyjskiemu, przedstawiająych mitologiczną historię powstania świata i bogów.

Gimnazjum
Język polski
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
10157
Groteskowy obraz świata w
Groteskowy obraz świata w "Szewcach" Stanisława Ignacego Witkiewicza

Scenariusz lekcji poświęconej omawianiu lektury "Szewcy" S. I. Witkiewicza.W początkowej fazie lekcji, na podstawie informacji ze słownika, omawiane są cechy groteski. Następnie uczniowie odczytują przygotowane w domu referaty dotyczące: deforma...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
7173
Sztuka słowa a sztuka obrazu
Sztuka słowa a sztuka obrazu

Scenariusz omawia interdyscyplinarne powiązania występujące w opowiadaniu "Brzezina" J. Iwaszkiewicza, filmie pod tym samym tytułem w reżyserii A. Wajdy, a także w obrazach J.Malczewskiego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4835
Trudna afirmacja życia w
Trudna afirmacja życia w "Brzezinie" Jarosława Iwaszkiewicza

Scenariusz nawiązując do opowiadania pt. "Brzezina" J. Iwaszkiewicza, omawia problemy egzystencji ludzkiej: cierpienie, przemijanie, życie i śmierć.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5393
Co znaczy słowo: człowiek?
Co znaczy słowo: człowiek?

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie poznają słownikowe definicje słów: człowiek i człowieczeństwo.Czytają wiersz A. Kamieńskiej pt. "Śmieszne" z podziałem na role. Poznają nowy rodzaj metafory: oksymoron. Rozdzielają tekst wiersza ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3714
Andrzej Krzycki jako prekursor baroku
Andrzej Krzycki jako prekursor baroku

Scenariusz lekcji, która jest poświęcona przedstawieniu sylwetki i twórczości poety renesansowego, którego twórczość zwiastowała nadejście baroku. Na zajęciach zostają poruszone zagadnienia związane z poetyką obydwu epok....

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3859