ZalogujZarejestruj

19 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej II.I.3.2 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Tragedia Oświęcimia widziana oczami dziecka w Losie utraconym Imre Kertesza
4561
2010-11-15
Tragedia Oświęcimia widziana oczami dziecka w Losie utraconym Imre Kertesza
Lekcja ma służyć zapoznaniu uczniów z sylwetką i twórczością jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy europejskich. Lektura Losu utraconego przypomni uczniom o tragedii Oświęcimia, a także będzie stanowiła punkt wyjścia do refl...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Osoba Piłata w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa jako ucieleśnienie wewnętrznego rozdarcia człowieka. Ocena postawy bohatera
3402
2010-11-15
Osoba Piłata w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa jako ucieleśnienie wewnętrznego rozdarcia człowieka. Ocena postawy bohatera
Uczniowie przypominają sobie postać Piłata z Pisma Świętego i porównują ją z obrazem zawartym w Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa. Charakteryzują postać, oceniają jej zachowanie i decyzje przez nią podejmowane. Zastanawiają się nad zderzeniem moralno...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
„Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro” (J. W. Goethe) – postać diabła z
5931
2010-11-15
„Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro” (J. W. Goethe) – postać diabła z "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa
Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się z obrazem diabła w literaturze na przykładzie powieści Michaiła Bułhakowa. Porównują sposoby przedstawiania szatana i szukają powodów, dla których autorzy sprowadzają ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5138
2010-11-15
"Na Zachodzie bez zmian" – pacyfizm w prozie Ericha Marii Remarque’a
Scenariusz dotyczy utworu "Na Zachodzie bez zmian". Uczniowie dyskutują na temat pacyfizmu i wpływu doświadczenia wojennego na osobowość człowieka.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5393
2010-11-15
"Germinal" Emil Zola - naturalizm – charakterystyka kierunku
Scenariusz lekcji, która przedstawia najważniejsze założenia naturalizmu. Uczniowie poznają sylwetkę głównego teoretyka kierunku – Emila Zoli i analizują jego dzieło "Germinal".
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Groteskowy obraz świata w
7058
2010-11-15
Groteskowy obraz świata w "Szewcach" Stanisława Ignacego Witkiewicza
Scenariusz lekcji poświęconej omawianiu lektury "Szewcy" S. I. Witkiewicza.W początkowej fazie lekcji, na podstawie informacji ze słownika, omawiane są cechy groteski. Następnie uczniowie odczytują przygotowane w domu referaty dotyczące: deforma...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Listy do ojca Zygmunta Krasińskiego – autentyczność i szczerość czy autokreacja i maskarada?
3061
2010-11-15
Listy do ojca Zygmunta Krasińskiego – autentyczność i szczerość czy autokreacja i maskarada?
Uczniowie poprzez analizę sztuki epistolograficznej zapoznają się z sylwetką Zygmunta Krasińskiego. Poznają wybrane listy i analizują ich treść.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Cyprian Norwid – poeta niezrozumiały przez współczesnych - analiza wiersza
8166
2010-11-15
Cyprian Norwid – poeta niezrozumiały przez współczesnych - analiza wiersza "Fortepian Szopena"
Scenariusz lekcji poświęconej sylwetce Cypriana Kamila Norwida jako artysty odrzuconego przez współczesnych.W trakcie lekcji uczniowie zapoznają się z wierszem "Fortepian Szopena" i podejmują próbę odpowiedzi na pytanie – co ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
„Człowiek – to brzmi dumnie” – obrachunek z moralnością i historią w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego
5756
2010-11-15
„Człowiek – to brzmi dumnie” – obrachunek z moralnością i historią w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego
Scenariusz lekcji w trakcie której uczniowie zapoznają się z twórczością i biografią Tadeusza Borowskiego – człowieka, który przeszedł przez piekło Oświęcimia.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Wokulski pozytywista
8041
2010-11-15
Wokulski pozytywista
Ekran ukazuje kreację Wokulskiego jako pozytywisty, charakteryzuje jego światopogląd, cechy charakteru i wymienia konkretne czyny, świadczące o jego pozytywistycznej postawie wobec świata i człowieka, zwłaszcza pochodzącego z upośledzonych grup społecznyc...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Apokalipsa, czyli biblijny koniec świata
7739
2010-11-15
Apokalipsa, czyli biblijny koniec świata
Lekcja interaktywna prezentuje treść biblijnej Apokalipsy św. Jana i okoliczności jej powstania. Ukazuje problematykę wieloznaczności języka Apokalipsy i jej wizyjności oraz różne rodzaje symboli biblijnych, pochodzących z tej księgi. Kształci umie...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Życie i nauczanie Chrystusa
5213
2010-11-15
Życie i nauczanie Chrystusa
Lekcja interaktywna prezentuje treść Ewangelii jako relacji o życiu i nauczaniu Chrystusa. Przedstawia treść przypowieści o synu marnotrawnym, o miłosiernym Samarytaninie, o pannach roztropnych i nierozsądnych, o siewcy. Wyjaśnia sensy symboliczne oraz un...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: