ZalogujZarejestruj

14 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej II.I.3.1 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Funkcje retoryki barokowej w
5294
2010-11-15
Funkcje retoryki barokowej w "Kazaniach sejmowych" Piotra Skargi
Scenariusz lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów ze sztuką barokowej retoryki, typowymi figurami stylistycznymi, na przykładzie "Kazań sejmowych" Piotra Skargi.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Współczesne zapożyczenia – szansa czy zagrożenie dla rozwoju polszczyzny?
5555
2010-11-15
Współczesne zapożyczenia – szansa czy zagrożenie dla rozwoju polszczyzny?
Scenariusz lekcji, który zawiera przede wszystkim ćwiczenia dotyczące różnego typu zapożyczeń językowych, szczególnie z języka angielskiego. Uczniowie, poznając przykłady współczesnych zapożyczeń, oceniają, czy ułatwiają o...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Funkcje języka i wypowiedzi
7335
2010-11-15
Funkcje języka i wypowiedzi
Schemat przedstawiający podział funkcji języka i wypowiedzi.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
„Człowiek – to brzmi dumnie” – obrachunek z moralnością i historią w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego
5758
2010-11-15
„Człowiek – to brzmi dumnie” – obrachunek z moralnością i historią w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego
Scenariusz lekcji w trakcie której uczniowie zapoznają się z twórczością i biografią Tadeusza Borowskiego – człowieka, który przeszedł przez piekło Oświęcimia.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Wokulski pozytywista
8051
2010-11-15
Wokulski pozytywista
Ekran ukazuje kreację Wokulskiego jako pozytywisty, charakteryzuje jego światopogląd, cechy charakteru i wymienia konkretne czyny, świadczące o jego pozytywistycznej postawie wobec świata i człowieka, zwłaszcza pochodzącego z upośledzonych grup społecznyc...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Kim jest Stanisław Wokulski?
9550
2010-11-15
Kim jest Stanisław Wokulski?
Lekcja interaktywna prezentująca głównego bohatera „Lalki” – jego biografię, charakterystykę, poglądy. Ukazuje najważniejsze wydarzenia z życia bohatera – romantyka i pozytywisty. Prezentuje wątek miłości Wokulskiego, omawia...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Niezwykła kompozycja „Dziadów”
7019
2010-11-15
Niezwykła kompozycja „Dziadów”
Ekran interaktywny prezentujący i wyjaśniający cechy kompozycji dramatu romantycznego na przykładzie „Dziadów” cz. III A. Mickiewicza. Ukazuje romantyczną koncepcję bohatera tragicznego i romantyczne rozumienie kategorii tragizmu. Przy...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Wobec „Dziadów” – romantycy i nie tylko
3583
2010-11-15
Wobec „Dziadów” – romantycy i nie tylko
Ekran interaltywny prezentuje zagadnienie odbioru „Dziadów" Mickiewicza przez współczesnych i potomnych oraz sposoby interpretowania dzieła. Ukazuje postawy krytyczne wobec dramatu. Przybliża problem kultu Mickiewicza i podaje informac...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Wielka Improwizacja i prometeizm
7299
2010-11-15
Wielka Improwizacja i prometeizm
Ekran prezentuje treść i problematykę Wielkiej Improwizacji, wyjaśnia pojęcie prometejskiego buntu i charakteryzuje Konrada jako bohatera zdolnego do poświęceń dla narodowej sprawy. Przypomina treść antycznego mitu o Prometeuszu. Przedstawia znaczenie poj...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Plugawa skorupa – zdrajcy
4285
2010-11-15
Plugawa skorupa – zdrajcy
Ekran interaktywny poświęcony III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza, prezentuje postawę serwilistyczną części polskiego społeczeństwa wobec władzy rosyjskiej. Przedstawia problematykę i symboliczne znaczenia scen z Balu u Senatora. Charakter...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Daty, miejsca i postacie
4811
2010-11-15
Daty, miejsca i postacie
Ekran interaktywny prezentujący elementy świata przedstawionego „Dziadów” cz. III Adama Mickiewicza. Przedstawiono tu czas trwania wydarzeń i miejsca akcji w dramacie. Mowa jest także o historycznych pierwowzorach bohaterów utwor...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Proces filomatów
4720
2010-11-15
Proces filomatów
Ekran interaktywny prezentujący okoliczności historyczne, z których bezpośrednio wyrastają Dziady cz. III – proces filomatów. Ukazuje charakter, cele związku, formy jego działalności, literackie fascynacje członków stowarzyszeni...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: