A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

16 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej II.I.2.2

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

„Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro” (J. W. Goethe) – postać diabła z
„Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro” (J. W. Goethe) – postać diabła z "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się z obrazem diabła w literaturze na przykładzie powieści Michaiła Bułhakowa. Porównują sposoby przedstawiania szatana i szukają powodów, dla których autorzy sprowadzają ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5929
"Na Zachodzie bez zmian" – pacyfizm w prozie Ericha Marii Remarque’a

Scenariusz dotyczy utworu "Na Zachodzie bez zmian". Uczniowie dyskutują na temat pacyfizmu i wpływu doświadczenia wojennego na osobowość człowieka.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5136
"Germinal" Emil Zola - naturalizm – charakterystyka kierunku

Scenariusz lekcji, która przedstawia najważniejsze założenia naturalizmu. Uczniowie poznają sylwetkę głównego teoretyka kierunku – Emila Zoli i analizują jego dzieło "Germinal".

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5391
Sztuka słowa a sztuka obrazu
Sztuka słowa a sztuka obrazu

Scenariusz omawia interdyscyplinarne powiązania występujące w opowiadaniu "Brzezina" J. Iwaszkiewicza, filmie pod tym samym tytułem w reżyserii A. Wajdy, a także w obrazach J.Malczewskiego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4763
Trudna afirmacja życia w
Trudna afirmacja życia w "Brzezinie" Jarosława Iwaszkiewicza

Scenariusz nawiązując do opowiadania pt. "Brzezina" J. Iwaszkiewicza, omawia problemy egzystencji ludzkiej: cierpienie, przemijanie, życie i śmierć.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5287
Co znaczy słowo: człowiek?
Co znaczy słowo: człowiek?

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie poznają słownikowe definicje słów: człowiek i człowieczeństwo.Czytają wiersz A. Kamieńskiej pt. "Śmieszne" z podziałem na role. Poznają nowy rodzaj metafory: oksymoron. Rozdzielają tekst wiersza ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3663
Przypowieść jako gatunek literatury moralistycznej
Przypowieść jako gatunek literatury moralistycznej

Przedstawienie cech gatunkowych przypowieści. Praktyczna analiza przypowieści o synu marnotrawnym. Dyskusja na temat moralności.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4513
Apokalipsa, czyli biblijny koniec świata
Apokalipsa, czyli biblijny koniec świata

Lekcja interaktywna prezentuje treść biblijnej Apokalipsy św. Jana i okoliczności jej powstania. Ukazuje problematykę wieloznaczności języka Apokalipsy i jej wizyjności oraz różne rodzaje symboli biblijnych, pochodzących z tej księgi. Kształci umie...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
7736
Życie i nauczanie Chrystusa
Życie i nauczanie Chrystusa

Lekcja interaktywna prezentuje treść Ewangelii jako relacji o życiu i nauczaniu Chrystusa. Przedstawia treść przypowieści o synu marnotrawnym, o miłosiernym Samarytaninie, o pannach roztropnych i nierozsądnych, o siewcy. Wyjaśnia sensy symboliczne oraz un...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5213
Arcydzieła biblijnej liryki
Arcydzieła biblijnej liryki

Lekcja interaktywna prezentuje treści biblijnych psalmów „Pieśni nad Pieśniami”, „Hymnu o miłości” oraz charakterystykę ich problematyki i budowy. Uświadamia problem historycznej ewolucji gatunków literackich, sygnali...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
7627
Stary Testament – sens ludzkiego cierpienia
Stary Testament – sens ludzkiego cierpienia

Lekcja interaktywna dla nauczycieli przedstawiająca treść Księgi Rodzaju, Księgi Hioba i Koheleta, prezentująca starotestamentową koncepcję Boga i człowieka oraz zagadnienia cierpienia, winy i kary, zła. Wykorzystując opowieści o Kainie i Ablu, potopie, S...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4801
Biblijne stworzenie świata i człowieka
Biblijne stworzenie świata i człowieka

Lekcja interaktywna dla nauczycieli prezentująca treść Księgi Rodzaju, biblijny mit o początku (kosmogonię i stworzenie człowieka) oraz opowieść o grzechu pierworodnym i o utraconym Raju. Przybliża związki między nauką moralną i prawdami wiary a formą art...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
7774