ZalogujZarejestruj

25 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.III.1.4 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Gęba, kępa, kędy... – etiuda dykcyjna
2536
2013-11-28
Gęba, kępa, kędy... – etiuda dykcyjna
Scenariusz zajęć, w czasie których uczniowie utrwalają umiejętności związane z dbaniem o kulturę i poprawność języka podczas budowania wypowiedzi ustnej, wykonują ćwiczenia dykcyjne i poznają różne sposoby przygotowania się do wygłaszania wy...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Siła głosu tkwi w nas
2740
2013-11-28
Siła głosu tkwi w nas
Doktor Ewelina Ciszewska, aktorka, choreograf i pedagog, wyjaśnia, jak przygotować się do wystąpienia przed publicznością, jak ćwiczyć głos i jakie elementy wpływają na czytelność wypowiedzi.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Kicz i arcydzieło, czyli jak wyrazić miłość (scenariusz lekcji)
4244
2013-05-06
Kicz i arcydzieło, czyli jak wyrazić miłość (scenariusz lekcji)
Scenariusz lekcji dotyczącej kiczu i arcydzieła [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Kicz i arcydzieło, czyli jak wyrazić miłość (zasoby multimedialne)
3795
2013-05-06
Kicz i arcydzieło, czyli jak wyrazić miłość (zasoby multimedialne)
Zasoby multimedialne dla scenariusza lekcji dotyczącej kiczu i arcydzieła [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Namalujmy obraz słowami, czyli jak napisać reportaż (scenariusz lekcji)
5880
2013-05-06
Namalujmy obraz słowami, czyli jak napisać reportaż (scenariusz lekcji)
Scenariusz lekcji dotyczącej poprawnego tworzenia tekstu reportażu [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Czy literatura może stać się inspiracją dla malarza, muzyka i rzeźbiarza?
3435
2010-11-15
Czy literatura może stać się inspiracją dla malarza, muzyka i rzeźbiarza?
Scenariusz lekcji powtórzeniowej. W trakcie zajęć uczniowie pracują wykorzystując wcześniej przygotowane materiały: albumy związane z malarstwem, architekturą, rzeźbą, płyty z nagraniami, ilustracje, reprodukcje, zdjęcia. Przygotowują w grupach pre...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Teatr w życiu
3204
2010-11-15
Teatr w życiu
W czasie lekcji uczniowie poznają nowe dla nich rodzaje teatrów. Pracują w grupach ze Słownikiem terminów literackich, wypisując na jego podstawie cechy poszczególnych teatrów. Przygotowują dramę.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Czym jest kultura masowa?
6871
2010-11-15
Czym jest kultura masowa?
Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie dyskutują o kulturze masowej. Czytają esej na ten temat, wypisują jego cechy (w celu powtórzenia tej formy literackiej) i znajdują różnice między kulturą masową a kulturą wysoką....
Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Julian Ursyn Niemcewicz – życie i twórczość
3980
2010-11-15
Julian Ursyn Niemcewicz – życie i twórczość
Lekcja poświęcona przedstawieniu sylwetki i zarysowaniu charakteru twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza. Szczególny nacisk został położony na analizę działalności publicystycznej autora "Powrotu posła".
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Rimbaud, Aniele Stróżu mój... Twórczość francuskiego poety Artura Rimbauda w kontekście wiersza Jonasza Kofty
5386
2010-11-15
Rimbaud, Aniele Stróżu mój... Twórczość francuskiego poety Artura Rimbauda w kontekście wiersza Jonasza Kofty
Lekcja ma na celu przeprowadzenie analizy poezji Artura Rimbauda w kontekście wiersza Jonasza Kofty. Zwrócono szczególną uwagę na takie cechy twórczości Rimbauda, jak bezkompromisowość, pozostawanie poza wszelkimi poetyckimi schematam...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
„Ta sztuka jest poniżej krytyki!” Co to jest recenzja?– charakterystyka gatunku
3030
2010-11-15
„Ta sztuka jest poniżej krytyki!” Co to jest recenzja?– charakterystyka gatunku
Lekcja dotyczy zagadnień związanych z krytyką wszelkiej działalności artystycznej. Uczniowie poznają recenzję i potrafią ją napisać.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Sąd nad Zenonem Ziembiewiczem
6517
2010-11-15
Sąd nad Zenonem Ziembiewiczem
Lekcja jest w całości poświęcona wysłuchaniu i ocenie przemówień oskarżycielskich i obrończych na temat postawy Zenona Ziembiewicza. Młodzież poznaje zasady prezentacji maturalnej i przygotowuje się do wygłoszenia własnego tekstu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: