ZalogujZarejestruj

17 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej II.I.1.2 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Dziennikarstwo i publicystyka
3627
2013-07-22
Dziennikarstwo i publicystyka
Film przedstawia wypowiedź medioznawcy, prof. Leszka Pułki, dotyczącą najczęściej spotykanych form dziennikarskich: wywiadu, reportażu, artykułu oraz zasad ich tworzenia.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Czy Polsce potrzebna jest rewolucja? Wywiad z Cezarym Baryką
4813
2013-07-22
Czy Polsce potrzebna jest rewolucja? Wywiad z Cezarym Baryką
Scenariusz zajęć, w trakcie których uczniowie poznają życiorys bohatera „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego; wskazują cechy gatunkowe wywiadu oraz uczą się go samodzielnie konstruować; zdobywają wiadomości o cechach powieści rozwojowej. ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Możliwości języka – wstęp do eseju
2504
2010-11-15
Możliwości języka – wstęp do eseju
W czasie lekcji uczniowie czytają esej wybrany przez nauczyciela i na podstawie definicji słownikowej odszukują w tekście charakterystyczne cechy tej formy literackiej.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Europa jako wspólnota kulturowa – interpretacja wybranych esejów Zbigniewa Herberta i Zygmunta Kubiaka
3280
2010-11-15
Europa jako wspólnota kulturowa – interpretacja wybranych esejów Zbigniewa Herberta i Zygmunta Kubiaka
Scenariusz lekcji poświęconej analizie przykładów twórczości eseistycznej               Zbigniewa Herberta i Zygmunta Kubiaka, ukazujących Europę jako wspólnotę kul...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Tragedia Oświęcimia widziana oczami dziecka w Losie utraconym Imre Kertesza
4876
2010-11-15
Tragedia Oświęcimia widziana oczami dziecka w Losie utraconym Imre Kertesza
Lekcja ma służyć zapoznaniu uczniów z sylwetką i twórczością jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy europejskich. Lektura Losu utraconego przypomni uczniom o tragedii Oświęcimia, a także będzie stanowiła punkt wyjścia do refl...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5433
2010-11-15
"Na Zachodzie bez zmian" – pacyfizm w prozie Ericha Marii Remarque’a
Scenariusz dotyczy utworu "Na Zachodzie bez zmian". Uczniowie dyskutują na temat pacyfizmu i wpływu doświadczenia wojennego na osobowość człowieka.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5711
2010-11-15
"Germinal" Emil Zola - naturalizm – charakterystyka kierunku
Scenariusz lekcji, która przedstawia najważniejsze założenia naturalizmu. Uczniowie poznają sylwetkę głównego teoretyka kierunku – Emila Zoli i analizują jego dzieło "Germinal".
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Antyczna teoria literatury
3063
2010-11-15
Antyczna teoria literatury
Scenariusz lekcji, która dotyczy antycznej koncepcji teorii literatury. W trakcie zajęć uczniowie poznają poglądy Arystotelesa i Horacego. Kształcą także umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Groteskowy obraz świata w
7442
2010-11-15
Groteskowy obraz świata w "Szewcach" Stanisława Ignacego Witkiewicza
Scenariusz lekcji poświęconej omawianiu lektury "Szewcy" S. I. Witkiewicza.W początkowej fazie lekcji, na podstawie informacji ze słownika, omawiane są cechy groteski. Następnie uczniowie odczytują przygotowane w domu referaty dotyczące: deforma...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Sztuka słowa a sztuka obrazu
5031
2010-11-15
Sztuka słowa a sztuka obrazu
Scenariusz omawia interdyscyplinarne powiązania występujące w opowiadaniu "Brzezina" J. Iwaszkiewicza, filmie pod tym samym tytułem w reżyserii A. Wajdy, a także w obrazach J.Malczewskiego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Andrzej Krzycki jako prekursor baroku
4021
2010-11-15
Andrzej Krzycki jako prekursor baroku
Scenariusz lekcji, która jest poświęcona przedstawieniu sylwetki i twórczości poety renesansowego, którego twórczość zwiastowała nadejście baroku. Na zajęciach zostają poruszone zagadnienia związane z poetyką obydwu epok....
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Francisco Goya y Lucientes - test
2131
2010-11-15
Francisco Goya y Lucientes - test
Test sprawdzający znajomość twórczości Francisca Goi.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: