A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

11 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.TEKSTY.1.8

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Juliusz Słowacki
Juliusz Słowacki "Wiersze"

Wybór wierszy Juliusza Słowackiego ze zbiorów Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej. Na stronie znajduje się także biogram wieszcza oraz utwory wybrane z: utworów młodzieńczych wierszy drobnych z lat 1830 - 1840 tomu ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3119
Pojęcia, wyrażenia i zwroty – co przetrwało do naszych czasów w języku polskim z greki i łaciny?
Pojęcia, wyrażenia i zwroty – co przetrwało do naszych czasów w języku polskim z greki i łaciny?

Lekcja na podany temat dotyczy wyjaśnienia pojęć, wyrażeń i zwrotów, których używamy obecnie, a które używane są już od wieków. Uczniowie ćwiczą umiejętność „przystosowania” i włączania pojęć z greki i łaciny do wsp...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3108
Biografie romantyczne: Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki
Biografie romantyczne: Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki

Lekcja dotyczy szczegółowego życiorysu obu wieszczów. Uczniowie zapisują dwie biografie, poznają najważniejsze fakty z życia pisarzy.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6146
Juliusz Słowacki - „Rozłączenie”.
Juliusz Słowacki - „Rozłączenie”.

Analiza i interpretacja wiersza Juliusza Słowackiego pt. „Rozłączenie”.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3336
Co i komu zostawił w testamencie podmiot liryczny wiersza Juliusza Słowackiego?
Co i komu zostawił w testamencie podmiot liryczny wiersza Juliusza Słowackiego?

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie dokonują analizy i interpretacji wiersza Juliusza Słowackiego "Testament mój".

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4720
Analiza i interpretacja wiersza Juliusza Słowackiego pt.
Analiza i interpretacja wiersza Juliusza Słowackiego pt. "Hymn"

Test sprawdzający znajomość cech hymnu oraz umiejętność określania postawy podmiotu lirycznego.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
7412
Analiza i interpretacja wiersza Juliusza Słowackiego pt. „Testament mój
Analiza i interpretacja wiersza Juliusza Słowackiego pt. „Testament mój"

Analiza i interpretacja wiersza Juliusza Słowackiego pt. „Testament mój".

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5490
Poznajemy budowę wiersza Juliusza Słowackiego
Poznajemy budowę wiersza Juliusza Słowackiego "W pamiętniku Zofii Bobrówny"

Na lekcji uczniowie zapoznają się z podstawowymi elementami budowy wiersza: strofą, wersem oraz rymem.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2674
Poetyckie rozmowy z Bogiem
Poetyckie rozmowy z Bogiem

Lekcja przedstawia różne sposoby ujęcia tematu Boga w poezji. Pokazuje, jak był postrzegany Bóg na przestrzeni stuleci. Uczy także analizy i interpretacji tekstów lirycznych.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4349
Romantycy a tradycja kulturowa
Romantycy a tradycja kulturowa

Podczas lekcji uczniowie utrwalają wiadomości dotyczące twórczości pisarzy romantycznych, m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida. Oceniają dorobek pisarzy romantycznych.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2781
Biblia – księga nad księgami
Biblia – księga nad księgami

Lekcja interaktywna prezentująca znaczenie słowa „biblia”, podział Biblii na Stary i Nowy Testament. Przybliża historię Biblii i proces kształtowania się kanonu katolickiego. Wyjaśnia budowę Pisma Świętego, wprowadza pojęcia wersetu, rozdziału...

Gimnazjum
Język polski
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
10410