ZalogujZarejestruj

52 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.TEKSTY.1.16 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Tomasz Judym – zwycięzca czy pokonany.
3291
2010-11-15
Tomasz Judym – zwycięzca czy pokonany.
Prezentacja sylwetki głównego bohatera powieści „ Ludzie bezdomni”. Analiza i ocena postawy życiowej prezentowanej przez Judyma .
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Poezja współczesna. Sprawdzian, gr. III
5189
2010-11-15
Poezja współczesna. Sprawdzian, gr. III
Test sprawdzający znajomość poezji współczesnej.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”. Sprawdzian z treści
40593
2010-11-15
Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”. Sprawdzian z treści
Test sprawdzający znajomość lektury.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Symbolika tytułów w twórczości Stefana Żeromskiego.
2904
2010-11-15
Symbolika tytułów w twórczości Stefana Żeromskiego.
Lekcja dotyczy przeglądu twórczości Stefana Żeromskiego. Uczniowie wymieniają tytuły poznanych utworów, a następnie tłumaczą ich przenośne znaczenie.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Polska widziana oczami Cezarego Baryki.
5368
2010-11-15
Polska widziana oczami Cezarego Baryki.
Lekcja dotyczy powieści Stefana Żeromskiego "Przedwiośnie". Uczniowie wskazują różne obrazy Polski przedstawione w utworze.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Związki literatury z innymi sztukami –
3626
2010-11-15
Związki literatury z innymi sztukami – "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego
Scenariusz lekcji poświęconej powiązaniom pomiędzy różnymi znakami kultury. Uczniowie przygotowują prezentacje, w których udowadniają związek powieści Stefana Żeromskiego ze znanymi dziełami sztuki.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Mit o szklanych domach a rzeczywistość polska w
7172
2010-11-15
Mit o szklanych domach a rzeczywistość polska w "Przedwiośniu"
Podczas lekcji uczeń utrwala wiadomości dotyczące historii Polski po odzyskaniu niepodległości. Ilustruje przykładami z utworu sytuację Polski oraz określa stosunek Stefana Żeromskiego do tej rzeczywistości. W dyskusji podsumowującej zastanawia się nad de...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Tomasz Judym – bohater prawie romantyczny
4097
2010-11-15
Tomasz Judym – bohater prawie romantyczny
Przedmiotem lekcji jest analiza losów i postawy głównego bohatera „Ludzi bezdomnych” oraz porównanie go z poznanymi wcześniej bohaterami romantycznymi.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Powieść rozwojowa i losy jej bohatera Cezarego Baryki
6407
2010-11-15
Powieść rozwojowa i losy jej bohatera Cezarego Baryki
Lekcja interaktywna dla nauczycieli prezentująca „Przedwiośnie” jako powieść rozwojową. Wprowadza definicję „powieści rozwojowej”, ukazuje proces dojrzewania intelektualnego, patriotycznego i społecznego Cezarego Baryki oraz podkre...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Historia, rewolucja i współczesność w „Przedwiośniu”
4415
2010-11-15
Historia, rewolucja i współczesność w „Przedwiośniu”
Lekcja interaktywna dla nauczycieli ukazująca historyczny charakter „Przedwiośnia” S. Żeromskiego i wskazująca na związki treści powieści z sytuacją polityczną, ekonomiczną i społeczną okresu dwudziestolecia międzywojennego.Wymienia ważne...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Różne głosy w „Przedwiośniu
2865
2010-11-15
Różne głosy w „Przedwiośniu"
Pokaz slajdów na temat polifonicznej budowy „Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Wyjaśnia zjawisko wielogłosowości narracji w powieści.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Baryka a inni bohaterowie „Przedwiośnia
3885
2010-11-15
Baryka a inni bohaterowie „Przedwiośnia"
Pokaz slajdów dotyczący biografii głównego bohatera „Przedwiośnia" S. Żeromskiego. Stanowi nie tylko omówienie życiorysu samego Baryki, lecz również postaci z nim związanych i ich wzajemnych relacji.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: