ZalogujZarejestruj

25 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.I.3.1 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Fragmenty „Szewców” Witkacego
2386
2013-11-28
Fragmenty „Szewców” Witkacego
Fragment „Szewców” Witkacego (wypowiedzi Czeladnika i Sajetana) w wykonaniu Jana Bleckiego, aktora Teatru Polskiego we Wrocławiu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Semantyka, neosemantyzmy, polisemia, antonimia, homonimia, synonimia, czyli znaczenia wyrazów
3950
2013-11-28
Semantyka, neosemantyzmy, polisemia, antonimia, homonimia, synonimia, czyli znaczenia wyrazów
Scenariusz zajęć poświęconych doskonaleniu umiejętności sprawnego definiowania znaczeń wyrazów, wyjaśniania zależności między treścią a zakresem wyrazu oraz rozróżniania realnego i przenośnego znaczenia słów.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Namalujmy obraz słowami, czyli jak napisać reportaż (scenariusz lekcji)
5893
2013-05-06
Namalujmy obraz słowami, czyli jak napisać reportaż (scenariusz lekcji)
Scenariusz lekcji dotyczącej poprawnego tworzenia tekstu reportażu [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Galeria ilustracji z Zielnika Szymona Syreniusza
12735
2010-11-15
Galeria ilustracji z Zielnika Szymona Syreniusza
Zasób zawiera ilustracje z zielnika Szymona Syreniusza
Gimnazjum
Geografia
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia, Historia, Język łaciński i kultura antyczna, Język polski
Typy fraz
3431
2010-11-15
Typy fraz
Wykres przedstawiający różne rodzaje fraz z przykładami.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Klasyfikacja związków frazeologicznych
5528
2010-11-15
Klasyfikacja związków frazeologicznych
Wykres przedstawiający klasyfikację związków frazeologicznych - podziały ze względu na budowę gramatyczną związku i stopień zespolenia jego składników.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Treść a zakres wyrazu
3650
2010-11-15
Treść a zakres wyrazu
Tablica omawiająca treść i zakres wyrazu z przedstawieniem graficznym.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Podział synonimów
3525
2010-11-15
Podział synonimów
Wykres przedstawiający podział synonimów ze względu na ich formę.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Fleksyjne środki stylistyczne
8534
2010-11-15
Fleksyjne środki stylistyczne
Wykres omawiający fleksyjne środki stylistyczne z przykładami.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Rodzaje stylizacji
4619
2010-11-15
Rodzaje stylizacji
Wykres przedstawiający 3 podstawowe rodzaje stylizacji i ich krótkie omówienie.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Kryteria poprawności związków frazeologicznych
3278
2010-11-15
Kryteria poprawności związków frazeologicznych
Uczniowie poznają kryteria poprawności związków frazeologicznych oraz ćwiczą zasady ich właściwego użycia. Poprzez ćwiczenia gramatyczne utrwalają wiadomości dotyczące kryteriów podziału oraz źródeł, z których pochodzą frazeolo...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Powtórzenie
2421
2010-11-15
Powtórzenie
Schemat prezentujacy rodzaje powtórzeń.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: