A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

15 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.TEKSTY.1.25

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Gatunki literatury polskiej – esej
Gatunki literatury polskiej – esej

Scenariusz lekcji dotyczyącej eseju. Uczniowie zdobywają najważniejsze wiadomości związane z tym gatunkiem literackim.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2872
Obozy i łagry w literaturze polskiej
Obozy i łagry w literaturze polskiej

Lekcja dotyczy obozów i łagrów z okresu drugiej wojny światowej. Uczniowie dowiadują się o pisarzach, którzy byli w nich więzieni. Poznają także słownik obozowy.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2852
Poezja współczesna. Sprawdzian, gr. III
Poezja współczesna. Sprawdzian, gr. III

Test sprawdzający znajomość poezji współczesnej.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5188
Postmodernizm i Rosja w powieści
Postmodernizm i Rosja w powieści "Generation P" Wiktora Pielewina

Lekcja przybliża uczniom powieść współczesnego pisarza rosyjskiego zatytułowaną "Generation P". Uczniowie podejmują też próbę opisania własnego pokolenia.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2903
Postawa człowieka w czasie dżumy na podstawie powieści Alberta Camusa
Postawa człowieka w czasie dżumy na podstawie powieści Alberta Camusa

Uczniowie poznają życie i twórczością Alberta Camusa oraz analizują powieść "Dżuma". Podejmują próbę refleksji nad pojęciem człowieczeństwa.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
8895
"Proces" F. Kafka - test z wiedzy o lekturze

Test z wiedzy o "Procesie" Franza Kafki.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
11890
Franz Kafka
Franz Kafka

Ilustracja przedstawiająca Franza Kafkę, dwudziestowiecznego pisarza austriackiego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3175
Albert Camus
Albert Camus

Portret Alberta Camusa, dwudziestowiecznego pisarza francuskiego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3215
Umberto Eco
Umberto Eco

Materiał źródłowy - omówienie sylwetki Umberto Eco.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2148
Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych
Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych

Scenariusz lekcji, której tematem jest przedstawienie niektórych pojęć z zakresu teorii dzieła literackiego. Na podstawie konkretnych utworów uczniowie zapoznają się z kategoriami czasu i przestrzeni w literaturze. Zajęcia mają charak...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3654
Świat prostych prawd – Lord Jim J.Conrada
Świat prostych prawd – Lord Jim J.Conrada

Omówienie treści lektury poprzez sporządzanie ramowego planu wydarzeń . Ocena postępowania głównego bohatera .

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2445
Realizm magiczny w twórczości Gabriela Garcii Marqueza na podstawie powieści
Realizm magiczny w twórczości Gabriela Garcii Marqueza na podstawie powieści "Sto lat samotności"

Uczniowie zapoznają się z powieścią Sto lat samotności G. G. Marqueza jako przykładem twórczości pisarzy Ameryki Łacińskiej. Rozmawiają na temat kultury, a przede wszystkim literatury iberoamerykanskiej. Poznają definicję realizmu magicznego....

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5121