ZalogujZarejestruj

21 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.TEKSTY.1.17 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Nike z Samotraki, Nike która się waha... – czyli różne wyobrażenia greckiej bogini zwycięstwa
5326
2010-11-15
Nike z Samotraki, Nike która się waha... – czyli różne wyobrażenia greckiej bogini zwycięstwa
Lekcja ma na celu zapoznać uczniów z motywem sztuki greckiej, zawartym w polskiej poezji.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Żarłoczna Ewa
3701
2010-11-15
Żarłoczna Ewa
Animacja przedstawiająca w żartobliwy sposób treść skeczu K. I. Gałczyńskiego pt. „Żarłoczna Ewa".
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Konstany Ildefons Gałczyński – „Zaczarowana dorożka”.
3289
2010-11-15
Konstany Ildefons Gałczyński – „Zaczarowana dorożka”.
Materiał źródłowy dla uczniów - kilka wiadomości o wierszu"Zaczarowana dorożka" K.I. Gałczyńskiego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Analiza i interpretacja wiersza pt. „Mochnacki” Jana Lechonia
6614
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza pt. „Mochnacki” Jana Lechonia
Analiza i interpretacja wiersza pt. „Mochnacki” Jana Lechonia.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
A wiosną - niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę
6647
2010-11-15
A wiosną - niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę
Scenariusz lekcji pierwszej z cyklu poświęconego Skamandrytom. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami z zakresu poetyki tej grupy literackiej. Uczniowie dowiadują się, jak rozpoznać charakterystyczne dla niej cechy poezj...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Poezja Leśmiana i
4404
2010-11-15
Poezja Leśmiana i "Ballady" Mickiewicza – co je łączy, a co dzieli?
Lekcja dotyczy porównania ballad dwóch wybitnych poetów. Uczniowie, poprzez analizę wybranych tekstów, dokonują zestawienia różnic oraz cech wspólnych omawianych utworów.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Poetyckie nawiązania – na przykładzie
3501
2010-11-15
Poetyckie nawiązania – na przykładzie "Urszuli Kochanowskiej" Bolesława Leśmiana.
Lekcja dotyczy interpretacji porównawczej utworów poetyckich. Uczniowie poznają treść wierszy, uczą się odczytywać literackie nawiązania.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Modlę się o twojego nieśmiertelność ciała – Leśmianowska wizja miłości.
4383
2010-11-15
Modlę się o twojego nieśmiertelność ciała – Leśmianowska wizja miłości.
Lekcja ma na celu przeprowadzenie analizy wiersza "W malinowym chruśniaku" Bolesława Leśmiana. Uczniowie zapoznają się z motywem miłości obecnym w tym wierszu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Lublin nad łąką przysiadł...
1958
2010-11-15
Lublin nad łąką przysiadł...
Zajęcia mają na celu przybliżenie uczniom twórczości Józefa Czechowicza, w szczególności dotyczącej Lublina.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Poezja lat trzydziestych XX wieku
2455
2010-11-15
Poezja lat trzydziestych XX wieku
Lekcja jest poświęcona omówieniu poezji lat trzydziestych, pierwsza cześć ma formę wykładu nauczyciela, w drugiej uczniowie omawiają poszczególne wiersze.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Geografia muzą artysty - scenariusz
2482
2010-11-15
Geografia muzą artysty - scenariusz
Scenariusz lekcji porównującej utwory literackie z różnych epok o podobnym motywie.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Karta pracy: Erotyk w XX wieku
4284
2010-11-15
Karta pracy: Erotyk w XX wieku
Karta pracy na lekcję przypominającą pojęcie erotyku i odnoszącą je do dwudziestowiecznych utworów zaliczanych do tego gatunku.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: