ZalogujZarejestruj

9 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.I.3.3 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Kto nadaje w reklamie?
3446
2013-11-28
Kto nadaje w reklamie?
Profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca, tłumaczy, kim jest nadawca, a kim odbiorca w komunikacie reklamowym.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
O akcie komunikacji językowej i jego zaburzeniach
7464
2013-11-28
O akcie komunikacji językowej i jego zaburzeniach
Scenariusz zajęć, podczas których uczniowie charakteryzują schemat komunikacji językowej wg Jakobsona, omawiają zmiany zachodzące w modelu komunikacji językowej i wskazują w tekście źródłowym: nadawcę, odbiorcę, kod, komunikat.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Na planie
3746
2013-11-28
Na planie
Profesor Wiesław Godzic komentuje zmiany w modelu komunikacji językowej w czasach, gdy często jest ona prowadzona pośrednio: przez ekran - kamerę - internet.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Elementy kultury języka
5666
2010-11-15
Elementy kultury języka
Schemat przedstawiający charakterystykę pojęć związanych z kulturą języka.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Postmodernizm i Rosja w powieści
2880
2010-11-15
Postmodernizm i Rosja w powieści "Generation P" Wiktora Pielewina
Lekcja przybliża uczniom powieść współczesnego pisarza rosyjskiego zatytułowaną "Generation P". Uczniowie podejmują też próbę opisania własnego pokolenia.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Jaką rolę odgrywa w naszym życiu radio?
4847
2010-11-15
Jaką rolę odgrywa w naszym życiu radio?
Scenariusz lekcji, w trakcie której uczeniowie poznają historię radia, funkcje, jakie pełni. Czytają teksty związane z tym tematem i pracują z nimi.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Terytorialne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny.
4695
2010-11-15
Terytorialne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny.
Lekcja dotyczy językowego zróżnicowania polszczyzny. Wprowadza pojęcie gwary i dialektu. Uczeń poznaje również cechy charakterystyczne polskich dialektów.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
ODMIANY JĘZYKA POLSKIEGO
10084
2010-11-15
ODMIANY JĘZYKA POLSKIEGO
Schemat przedstawiający podział współczesnego języka polskiego
Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Warszawa a Paryż
5144
2010-11-15
Warszawa a Paryż
Ekran przedstawia Paryż oglądany przez Wokulskiego jako przeciwieństwo Warszawy. Charakteryzuje miasto jako podziwiany przez głównego bohatera powieści obszar postępu cywilizacyjnego, współpracy i pomników kultury. Ekran charakteryzuj...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: