ZalogujZarejestruj

74 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.TEKSTY.1.10 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Bolesław Prus
4055
2011-12-19
Bolesław Prus "Lalka"
Tekst powieści "Lalka" Bolesława Prusa  ze zbiorów Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Wirtualny spacer po Warszawie śladami bohaterów
12338
2010-11-15
Wirtualny spacer po Warszawie śladami bohaterów "Lalki". Jaki obraz miasta wyłania się z powieści Bolesława Prusa?
Scenariusz lekcji poświęconej interpretacji motywu miasta w powieści dojrzałego realizmu na przykładzie "Lalki" Bolesława Prusa. Zajęcia pozwalają na poznanie strategii narracyjnych pisarza, zauważenie kreacji artystycznej w sposobie ujęcia Warszawy....
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Nowatorstwo i wartości niezwykłej powieści
3815
2010-11-15
Nowatorstwo i wartości niezwykłej powieści
Lekcja interaktywna dla nauczycieli prezentuje koncepcję realizmu w powieści Prusa, charakteryzuje nowatorstwo „Lalki” (koncepcję i kreację narratora, użycie mowy pozornie zależnej). Ukazuje społeczno-obyczajowy charakter i panoramiczność &bdq...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
36842
2010-11-15
"Lalka" Bolesława Prusa. Treść i problematyka powieści - test
Test składa się z dwóch części. Na pierwszą część składają się pytania dotyczące treści "Lalki". Druga część to pytania szczegółowe dotyczące problematyki utworu, np. funkcji humoru w "Lalce".
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Ród Napoleonów.
3967
2010-11-15
Ród Napoleonów.
Ilustracja przedstawia drzewo genealogiczne rodu Bonaparte, z którego pochodzili cesarze Francuzów Napoleon I i Napoleon III.
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia, Język polski
Sceny symboliczne i realistyczne w
8414
2010-11-15
Sceny symboliczne i realistyczne w "Lalce" – podsumowanie
Ekran wskazuje na symboliczny wymiar biografii Wokulskiego oraz całej powieści, interpretuje wybrane symboliczne sceny utworu. Zawiera ćwiczenia kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem i interpretacji sensów symbolicznych.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Dialogi i humor w „Lalce” B. Prusa
9919
2010-11-15
Dialogi i humor w „Lalce” B. Prusa
Ekran prezentuje zagadnienie dialogów i humoru w „Lalce” B. Prusa – określa funkcje dialogów, sposób mówienia postaci, związek dialogów z sytuacją rozmowy i sposoby wykorzystania autentycznego języka Wa...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
„Pamiętnik starego subiekta”, plotka i czas
6645
2010-11-15
„Pamiętnik starego subiekta”, plotka i czas
Ekran przybliża treść oraz charakteryzuje problematykę i podstawowe funkcje „Pamiętnika starego subiekta” w „Lalce”, wskazuje na odmienność jego narracji i sposobu prezentacji poznawanego świata, traktowanie historii i teraźniejszo...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Nowatorski realizm „Lalki”
6673
2010-11-15
Nowatorski realizm „Lalki”
Ekran ukazuje koncepcję realizmu w powieści Bolesława Prusa i charakteryzuje nowatorstwo utworu. Przybliża koncepcję narracji i kreację narratora w „Lalce”, charakteryzuje sposoby ograniczania jego wiedzy i kompetencji. Wprowadza wiadomości o ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Świat przedstawiony – skomplikowana powieść społeczno-obyczajowa
6282
2010-11-15
Świat przedstawiony – skomplikowana powieść społeczno-obyczajowa
Ekran prezentuje „Lalkę” jako powieść o skomplikowanej budowie oraz wyjaśnia, na czym polega jej społeczno-obyczajowy charakter i panoramiczność. Charakteryzuje problematykę, budowę i elementy świata przedstawionego utworu. Podaje przykłady po...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Nowatorstwo i wartości niezwykłej powieści
5126
2010-11-15
Nowatorstwo i wartości niezwykłej powieści
Lekcja interaktywna prezentuje koncepcję realizmu w powieści Prusa, charakteryzuje nowatorstwo „Lalki” (koncepcję i kreację narratora, użycie mowy pozornie zależnej). Ukazuje społeczno-obyczajowy charakter i panoramiczność „Lalki” ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Nagrobek Bolesława Prusa
9791
2010-11-15
Nagrobek Bolesława Prusa
Fotografia przedstawiająca pomnik nagrobny Bolesława Prusa znajdujący się na cmentarzu na Powązkach.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: