ZalogujZarejestruj

26 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej II.III.1.1 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

5333
2010-11-15
"Na Zachodzie bez zmian" – pacyfizm w prozie Ericha Marii Remarque’a
Scenariusz dotyczy utworu "Na Zachodzie bez zmian". Uczniowie dyskutują na temat pacyfizmu i wpływu doświadczenia wojennego na osobowość człowieka.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Groteskowy obraz świata w
7321
2010-11-15
Groteskowy obraz świata w "Szewcach" Stanisława Ignacego Witkiewicza
Scenariusz lekcji poświęconej omawianiu lektury "Szewcy" S. I. Witkiewicza.W początkowej fazie lekcji, na podstawie informacji ze słownika, omawiane są cechy groteski. Następnie uczniowie odczytują przygotowane w domu referaty dotyczące: deforma...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Sztuka słowa a sztuka obrazu
4937
2010-11-15
Sztuka słowa a sztuka obrazu
Scenariusz omawia interdyscyplinarne powiązania występujące w opowiadaniu "Brzezina" J. Iwaszkiewicza, filmie pod tym samym tytułem w reżyserii A. Wajdy, a także w obrazach J.Malczewskiego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Trudna afirmacja życia w
5540
2010-11-15
Trudna afirmacja życia w "Brzezinie" Jarosława Iwaszkiewicza
Scenariusz nawiązując do opowiadania pt. "Brzezina" J. Iwaszkiewicza, omawia problemy egzystencji ludzkiej: cierpienie, przemijanie, życie i śmierć.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Co znaczy słowo: człowiek?
3813
2010-11-15
Co znaczy słowo: człowiek?
Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie poznają słownikowe definicje słów: człowiek i człowieczeństwo.Czytają wiersz A. Kamieńskiej pt. "Śmieszne" z podziałem na role. Poznają nowy rodzaj metafory: oksymoron. Rozdzielają tekst wiersza ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Andrzej Krzycki jako prekursor baroku
3938
2010-11-15
Andrzej Krzycki jako prekursor baroku
Scenariusz lekcji, która jest poświęcona przedstawieniu sylwetki i twórczości poety renesansowego, którego twórczość zwiastowała nadejście baroku. Na zajęciach zostają poruszone zagadnienia związane z poetyką obydwu epok....
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Francisco Goya y Lucientes - test
2089
2010-11-15
Francisco Goya y Lucientes - test
Test sprawdzający znajomość twórczości Francisca Goi.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Topos syna marnotrawnego w ujęciu Tadeusza Różewicza i Hieronima Boscha
4367
2010-11-15
Topos syna marnotrawnego w ujęciu Tadeusza Różewicza i Hieronima Boscha
Lekcja poświęcona utrwaleniu wiadomości na temat toposu syna marnotrawnego w literaturze i sztuce. Uczniowie rozpatrują realizację toposu w ujęciu św. Łukasza, Tadeusza Różewicza i Hieronima Boscha. Przeprowadzają analizę tytułu dzieł i zastanawiaj...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Literatura reportażu – charakterystyka gatunku na podstawie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego
5850
2010-11-15
Literatura reportażu – charakterystyka gatunku na podstawie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego
Lekcja ma na celu podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, czy reportaż należy zaliczać do literatury pięknej czy może raczej do gatunków publicystycznych. Uczniowie poszukują odpowiedzi i analizują styl i formę "Imperium" Ryszarda Kapuścińskie...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Racjonalizm contra fideizm, czyli Kartezjusz contra Pascal
3518
2010-11-15
Racjonalizm contra fideizm, czyli Kartezjusz contra Pascal
Podstawowym założeniem lekcji jest przedstawienie uczniom dwóch ważnych nurtów filozofii XVII-wiecznej, przybliżenie – na podstawie interpretacji tekstów źródłowych – dwóch sposobów myślenia, a zarazem...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
O czym pisał Stanisław Lem? – zebranie informacji o twórczości pisarza
4955
2010-11-15
O czym pisał Stanisław Lem? – zebranie informacji o twórczości pisarza
Lekcja przedstawia wielowymiarowość twórczości Stanisława Lema. Analiza fragmentu Bomby megabitowej jest okazją do dyskusji o wadach i zaletach internetu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Na czym polega piękno? Odpowiadają przedstawiciele średniowiecza i renesansu
3867
2010-11-15
Na czym polega piękno? Odpowiadają przedstawiciele średniowiecza i renesansu
Zajęcia poświęcone są koncepcji piękna na przestrzeni trzech epok: antyku, średniowiecza i renesansu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: