A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

16 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.III.1.5

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Dramat Szekspirowski na przykładzie tragedii pt. „Romeo i Julia” (zasoby multimedialne)
Dramat Szekspirowski na przykładzie tragedii pt. „Romeo i Julia” (zasoby multimedialne)

Zasoby multimedialne dla scenariusza lekcji dotyczącej zagadnień rodzajów i cech dramatu oraz postaci Williama Szekspira [specyficzne potrzeby edukacyjne].

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
8236
Dramat Szekspirowski na przykładzie tragedii pt. „Romeo i Julia” (scenariusz lekcji)
Dramat Szekspirowski na przykładzie tragedii pt. „Romeo i Julia” (scenariusz lekcji)

Scenariusz lekcji dotyczącej zagadnień rodzajów i cech dramatu oraz postaci Williama Szekspira [specyficzne potrzeby edukacyjne].

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
10986
Czym jest kultura masowa?
Czym jest kultura masowa?

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie dyskutują o kulturze masowej. Czytają esej na ten temat, wypisują jego cechy (w celu powtórzenia tej formy literackiej) i znajdują różnice między kulturą masową a kulturą wysoką....

Gimnazjum
Język polski
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6510
W kręgu Skamandrytów. Podsumowanie wiadomości
W kręgu Skamandrytów. Podsumowanie wiadomości

Test sprawdzający znajomość poezji Skamandrytów.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3337
„Ta sztuka jest poniżej krytyki!” Co to jest recenzja?– charakterystyka gatunku
„Ta sztuka jest poniżej krytyki!” Co to jest recenzja?– charakterystyka gatunku

Lekcja dotyczy zagadnień związanych z krytyką wszelkiej działalności artystycznej. Uczniowie poznają recenzję i potrafią ją napisać.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2861
Sąd nad Zenonem Ziembiewiczem
Sąd nad Zenonem Ziembiewiczem

Lekcja jest w całości poświęcona wysłuchaniu i ocenie przemówień oskarżycielskich i obrończych na temat postawy Zenona Ziembiewicza. Młodzież poznaje zasady prezentacji maturalnej i przygotowuje się do wygłoszenia własnego tekstu.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6181
Reklama dźwignią handlu
Reklama dźwignią handlu

Zdefiniowanie pojęć dotyczących reklamy, dyskusja nad jej rolą, analiza językowa haseł reklamowych

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4672
Czy język może tworzyć świat? - magiczna i sprawcza funkcja języka
Czy język może tworzyć świat? - magiczna i sprawcza funkcja języka

Scenariusz lekcji, która  ma na celu zapoznanie uczniów z magiczną i sprawczą funkcją języka. Uczniowie dostrzegają podobieństwa i różnice między obiema. Uświadamiają sobie, że poprzez język możemy kreować świat.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2477
Perswazja i manipulacja – impresywna funkcja wypowiedzi
Perswazja i manipulacja – impresywna funkcja wypowiedzi

Uczeń poznaje kolejną funkcję językową. Uczy się odróżniać perswazje od manipulacji oraz wartościuje oba zjawiska językowe.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
7109
Zbigniew Herbert – poeta kultury. Analiza wybranych wierszy
Zbigniew Herbert – poeta kultury. Analiza wybranych wierszy

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się z sylwetką Zbigniewa Herberta, dokonują konfrontacji realiów współczesności z analizowanymi wierszami. Utrwalają wiadomości dotyczące klasycyzmu w literaturze.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5915
Dlaczego „nie należy zaniedbywać nauki o pięknie”? Z. Herbert „Potęga smaku”
Dlaczego „nie należy zaniedbywać nauki o pięknie”? Z. Herbert „Potęga smaku”

Analiza i interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Potęga smaku”. Zapoznanie z głównymi zasadami retoryki antycznej oraz zjawiskiem nowomowy.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5732
Politycy i język
Politycy i język

Lekcja dotyczy języka władzy. Uczniowie poznają pojęcie nowomowy. Charakteryzują język współczesnej polityki. Nazywają środki językowe, którymi posługuje się język władzy, oraz określają ich funkcję.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
1819