A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

36 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.III.1.3

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Wokół gatunków prozatorskich – powieść, nowela, opowiadanie
Wokół gatunków prozatorskich – powieść, nowela, opowiadanie

Lekcja na temat gatunków epickich, charakterystycznych dla epoki pozytywizmu. Uczniowie uczą się ana...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3928
2010-11-15
Retoryka i erystyka, czyli sztuka przemawiania i prowadzenia sporów
Retoryka i erystyka, czyli sztuka przemawiania i prowadzenia sporów

Lekcja ma na celu zapoznanie uczniów z pojęciami retoryki i erystyki. Uczniowie dyskutują na temat f...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5299
2010-11-15
Jak pisać przemówienie i jak je wygłaszać? Teoria i praktyka
Jak pisać przemówienie i jak je wygłaszać? Teoria i praktyka

Na lekcji wskazane zostają czynniki, które decydują o wartości danego przemówienia. Uczniowie przygo...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
9950
2010-11-15
Życie Stanisława Przybyszewskiego jako przykład biografii młodopolskiego twórcy wyklętego
Życie Stanisława Przybyszewskiego jako przykład biografii młodopolskiego twórcy wyklętego

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczeń zapoznaje się z twórczością Stanisława Przybyszewskiego. A...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2395
2010-11-15
Związki średniowiecznego teatru z wyznacznikami epoki
Związki średniowiecznego teatru z wyznacznikami epoki

Lekcja poświęcona porównaniu teatru antycznego i teatru średniowiecznego, omówieniu alegorycznego zn...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2050
2010-11-15
Koncepcja człowieka w „Granicy” Zofii Nałkowskiej
Koncepcja człowieka w „Granicy” Zofii Nałkowskiej

Lekcja poświęcona jest omówieniu „Granicy”. Szczególną uwagę zwraca się na problemie prawdy, powiela...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
7246
2010-11-15
Jak konstruować tekst, by był przejrzysty, spójny i przekonujący?
Jak konstruować tekst, by był przejrzysty, spójny i przekonujący?

Lekcja ma na celu przekazanie uczniom wskazówek, które ułatwią im zarówno pisanie prac, jak i konstr...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4049
2010-11-15
Czy Julia i Antygona mogły wybrać inaczej?
Czy Julia i Antygona mogły wybrać inaczej?

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zastanawiają się czy bohaterki dramatów  wybierały mię...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
1964
2010-11-15
Utylitaryzm według Johna Stuarta Milla
Utylitaryzm według Johna Stuarta Milla

Zajęcia służą utrwaleniu cech rozprawy jako gatunku literackiego. Nauczyciel prezentuje uczniom port...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2637
2010-11-15
Rosja Mickiewicza w Ustępie III części
Rosja Mickiewicza w Ustępie III części "Dziadów"

Uczniowie poznają obraz Rosji zawarty w Ustępie III części "Dziadów". Wspólnie z nauczycielem analiz...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4469
2010-11-15
Apokalipsa św. Jana – wezwanie do rozpaczy czy do nadziei?
Apokalipsa św. Jana – wezwanie do rozpaczy czy do nadziei?

Materiał porusza tematykę biblijną. Uczniowie zapoznają się przede wszystkim z Apokalipsą św. Jana. ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4788
2010-11-15
Czym się różni obraz poetycki od malarskiego? – „W Weronie” C. Norwida
Czym się różni obraz poetycki od malarskiego? – „W Weronie” C. Norwida

Scenariusz lekcji, dotyczącej analizy i interpretacji wiersza C. Norwida pt. „W Weronie”.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5975
2010-11-15