A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

42 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.III.1.2

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Namalujmy obraz słowami, czyli jak napisać reportaż (scenariusz lekcji)
Namalujmy obraz słowami, czyli jak napisać reportaż (scenariusz lekcji)

Scenariusz lekcji dotyczącej poprawnego tworzenia tekstu reportażu [specyficzne potrzeby edukacyjne].

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5515
Trudno jest opisać miłość. Jak z tym problemem radzili sobie autorzy w różnych epokach literackich?
Trudno jest opisać miłość. Jak z tym problemem radzili sobie autorzy w różnych epokach literackich?

Lekcja ma formę powtórzeniową. Temat miłości jest potraktowany przekrojowo. Uczniowie przypominają sobie informacje na temat dzieł traktujących o miłości w danej epoce. Wypełniają kartę pracy, wpisując do tabeli nazwiska autorów, gatunki lit...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2251
Teatr w życiu
Teatr w życiu

W czasie lekcji uczniowie poznają nowe dla nich rodzaje teatrów. Pracują w grupach ze Słownikiem terminów literackich, wypisując na jego podstawie cechy poszczególnych teatrów. Przygotowują dramę.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2990
Mistrzowie i ich wybranki
Mistrzowie i ich wybranki

W czasie lekcji uczniowie przypominają sobie utwory, w których bohaterami są mistrzowie i ich wybranki. Prezentują w formie kalamburów wybrane tytuły. Ich zadaniem jest rozwiązać zagadki literackie i uzupełnić tabelę ze szczegółowymi ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2757
Literatura w kinie
Literatura w kinie

Materiał źródłowy - przypomnienie ekranizacji polskich powieści.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2555
Rimbaud, Aniele Stróżu mój... Twórczość francuskiego poety Artura Rimbauda w kontekście wiersza Jonasza Kofty
Rimbaud, Aniele Stróżu mój... Twórczość francuskiego poety Artura Rimbauda w kontekście wiersza Jonasza Kofty

Lekcja ma na celu przeprowadzenie analizy poezji Artura Rimbauda w kontekście wiersza Jonasza Kofty. Zwrócono szczególną uwagę na takie cechy twórczości Rimbauda, jak bezkompromisowość, pozostawanie poza wszelkimi poetyckimi schematam...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5066
Jak napisać życiorys i list motywacyjny?
Jak napisać życiorys i list motywacyjny?

Lekcja zapoznaje uczniów z formami CV i listu motywacyjnego. Praktyczne ćwiczenia i przełamywanie ewentualnych oporów uczniów związanych z prezentacją własnej osoby będą stanowić element ich przygotowania do wejścia na rynek pracy....

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5201
„Ta sztuka jest poniżej krytyki!” Co to jest recenzja?– charakterystyka gatunku
„Ta sztuka jest poniżej krytyki!” Co to jest recenzja?– charakterystyka gatunku

Lekcja dotyczy zagadnień związanych z krytyką wszelkiej działalności artystycznej. Uczniowie poznają recenzję i potrafią ją napisać.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2838
Przełom antypozytywistyczny i główne kierunki w liryce Młodej Polski
Przełom antypozytywistyczny i główne kierunki w liryce Młodej Polski

Zarysowanie przełomu antypozytywistycznego jako poszukiwania nowych środków wyrazu. Przedstawienie głównych kierunków w liryce Młodej Polski.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2059
Sąd nad Zenonem Ziembiewiczem
Sąd nad Zenonem Ziembiewiczem

Lekcja jest w całości poświęcona wysłuchaniu i ocenie przemówień oskarżycielskich i obrończych na temat postawy Zenona Ziembiewicza. Młodzież poznaje zasady prezentacji maturalnej i przygotowuje się do wygłoszenia własnego tekstu.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6117
Analiza i interpretacja wiersza Juliusza Słowackiego pt.
Analiza i interpretacja wiersza Juliusza Słowackiego pt. "Hymn"

Test sprawdzający znajomość cech hymnu oraz umiejętność określania postawy podmiotu lirycznego.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
7377
Krwawe wydarzenia w tragedii
Krwawe wydarzenia w tragedii

Ilustracja przedstawiająca scenę z tragedii Sofoklesa „Antygona", gdy posłaniec przynosi Kreonowi wieść o śmierci jego syna Hajmona. Obrazuje ona w połączeniu z tekstem zasadę konstrukcyjną tragedii greckiej, w której krwawych wydarzeń nie po...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2196