ZalogujZarejestruj

265 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.II.2.4 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

O sposobach kreacji świata przedstawionego
1797
2013-11-28
O sposobach kreacji świata przedstawionego
Scenariusz zajęć, w trakcie których uczniowie doskonalą umiejętność określania i nazywania elementów świata przedstawionego w tekstach literackich i w filmie.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Reguły narracji w filmie
2579
2013-11-28
Reguły narracji w filmie
Fragment rozmowy z Agnieszką Holland, reżyserką, na temat reguł prowadzenia narracji filmowej.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Święty Aleksy średniowiecznym ideałem ascety. „Legenda o świętym Aleksym” (scenariusz lekcji)
8066
2013-05-06
Święty Aleksy średniowiecznym ideałem ascety. „Legenda o świętym Aleksym” (scenariusz lekcji)
Scenariusz lekcji dotyczącej zagadnień średniowiecznej postaci Świętego Alksego jako przykładu ascety [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Święty Aleksy średniowiecznym ideałem ascety. „Legenda o świętym Aleksym” (zasoby multimedialne)
6037
2013-05-06
Święty Aleksy średniowiecznym ideałem ascety. „Legenda o świętym Aleksym” (zasoby multimedialne)
Zasoby multimedialne dla scenariusza lekcji dotyczącej zagadnień średniowiecznej postaci Świętego Alksego jako przykładu ascety [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Zjawisko antysemityzmu w Polsce pod koniec XIX wieku na przykładzie noweli „Mendel Gdański” Marii Konopnickiej (scenariusz lekcji)
6836
2013-05-06
Zjawisko antysemityzmu w Polsce pod koniec XIX wieku na przykładzie noweli „Mendel Gdański” Marii Konopnickiej (scenariusz lekcji)
Scenariusz lekcji dotyczącej zagadnień zjawiska antysemityzmu w Polsce pod koniec XIX wieku na przykładzie noweli „Mendel Gdański” Marii Konopnickiej [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Zjawisko antysemityzmu w Polsce pod koniec XIX wieku na przykładzie noweli „Mendel Gdański” Marii Konopnickiej (zasoby multimedialne)
5053
2013-05-06
Zjawisko antysemityzmu w Polsce pod koniec XIX wieku na przykładzie noweli „Mendel Gdański” Marii Konopnickiej (zasoby multimedialne)
Zasoby multimedialne dla scenariusza lekcji dotyczącej zagadnień zjawiska antysemityzmu w Polsce pod koniec XIX wieku na przykładzie noweli „Mendel Gdański” Marii Konopnickiej [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Analiza i interpretacja wiersza K. K. Baczyńskiego pt. „Deszcze”
6159
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza K. K. Baczyńskiego pt. „Deszcze”
Analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „Deszcze”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Analiza i interpretacja wiersza Ewy Lipskiej pt. „Egzamin”.
12187
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza Ewy Lipskiej pt. „Egzamin”.
Analiza i interpretacja wiersza Ewy Lipskiej pt. „Egzamin”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza pt. „Burza”
9631
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza pt. „Burza”
Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza pt. „Burza”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Przypowieść o synu marnotrawnym – sens przenośny
8974
2010-11-15
Przypowieść o synu marnotrawnym – sens przenośny
Ekran wskazuje na dydaktyczną funkcję przypowieści, prezentuje sensy przenośne „Przypowieści o synu marnotrawnym” i wyjaśnia znaczenie pojęcia morał. Zawiera ćwiczenia kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem, sprawdzające opanowanie wi...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Trudno jest opisać miłość. Jak z tym problemem radzili sobie autorzy w różnych epokach literackich?
2314
2010-11-15
Trudno jest opisać miłość. Jak z tym problemem radzili sobie autorzy w różnych epokach literackich?
Lekcja ma formę powtórzeniową. Temat miłości jest potraktowany przekrojowo. Uczniowie przypominają sobie informacje na temat dzieł traktujących o miłości w danej epoce. Wypełniają kartę pracy, wpisując do tabeli nazwiska autorów, gatunki lit...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Zbigniew Herbert – „U wrót doliny”. Analiza i interpretacja
6553
2010-11-15
Zbigniew Herbert – „U wrót doliny”. Analiza i interpretacja
Karta pracy. Analiza i interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta pt. „U wrót doliny”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: