A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

174 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.II.3.1

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Różne oblicza miłości romantycznej
Różne oblicza miłości romantycznej

Lekcja jest poświecona toposowi miłości. W oparciu o poznane utwory uczniowie dyskutują, czym była m...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3294
2010-11-15
Pozytywistyczny ideał pracy i jego realizacja w powieści
Pozytywistyczny ideał pracy i jego realizacja w powieści "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej

Lekcja poświęcona utrwaleniu wiadomości z zakresu elementów filozofii pozytywnej. Podczas lekcji ucz...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6473
2010-11-15
W kulcie historii i tradycji –
W kulcie historii i tradycji – "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej

Scenariusz lekcji poświęconej porównaniu obrazu tradycji patriotycznej w powieści "Nad Niemnem" i fi...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
7442
2010-11-15
Rozważania wokół tytułu powieści Tadeusza Konwickiego
Rozważania wokół tytułu powieści Tadeusza Konwickiego

Podczas lekcji uczniowie analizują warstwę symboliczną tytułu powieści i dyskutują nad zasadnością j...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2675
2010-11-15
Wokół oniryzmu świata przedstawionego
Wokół oniryzmu świata przedstawionego "Małej Apokalipsy"

Scenariusz lekcji poświęconej poetyce oniryzmu w "Małej Apokalipsie". W dyskusji podsumowującej uczn...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3660
2010-11-15
Co może robić kot w pustym mieszkaniu?
Co może robić kot w pustym mieszkaniu?

Scenariusz lekcji poświęconej omówieniu wiersza Wisławy Szymborskiej „Kot w pustym mieszkaniu”. W tr...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
7649
2010-11-15
Interpretacja tytułu powieści
Interpretacja tytułu powieści "Granica" Zofii Nałkowskiej

Lekcja jest poświecona przygotowaniu uczniów do matury pisemnej. Uczniowie pracują z tekstem – arku...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3976
2010-11-15
Poezja lat trzydziestych XX wieku
Poezja lat trzydziestych XX wieku

Lekcja jest poświęcona omówieniu poezji lat trzydziestych, pierwsza cześć ma formę wykładu nauczycie...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2443
2010-11-15
Rozmowy z Bogiem na przykładzie wybranych utworów poetyckich
Rozmowy z Bogiem na przykładzie wybranych utworów poetyckich

Lekcja podsumowująca wiadomości na temat różnych epok literackich. W jej trakcie omówione zostaną le...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2602
2010-11-15
Zanurzenie się w świat Homera – w świat bogów i świat herosów
Zanurzenie się w świat Homera – w świat bogów i świat herosów

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie przypominają sobie najważniejsze mity greckie, histori...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4785
2010-11-15
Psalmy – zwierciadło ludzkiej słabości i boskiej mocy
Psalmy – zwierciadło ludzkiej słabości i boskiej mocy

Uczniowie zapoznają się z wybranymi psalmami jako utworami wyjątkowymi pod względem gatunkowym, wcho...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4108
2010-11-15
Postawa człowieka w czasie dżumy na podstawie powieści Alberta Camusa
Postawa człowieka w czasie dżumy na podstawie powieści Alberta Camusa

Uczniowie poznają życie i twórczością Alberta Camusa oraz analizują powieść "Dżuma". Podejmują próbę...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
9429
2010-11-15