ZalogujZarejestruj

5 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej II.I.1.3 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Wobec „Dziadów” – romantycy i nie tylko
3750
2010-11-15
Wobec „Dziadów” – romantycy i nie tylko
Ekran interaltywny prezentuje zagadnienie odbioru „Dziadów" Mickiewicza przez współczesnych i potomnych oraz sposoby interpretowania dzieła. Ukazuje postawy krytyczne wobec dramatu. Przybliża problem kultu Mickiewicza i podaje informac...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Wizyjność i kosmiczne obrazowanie
5056
2010-11-15
Wizyjność i kosmiczne obrazowanie
Ekran interaktywy przybliża treść i problematykę treści Apokalipsy św. Jana oraz tekstów poetyckich nią inspirowanych. Wprowadza terminy: katastrofizm, katastrofiści, Pantokrator. Utrwala rozumienie terminów: anafora, epifora, hiperbola, enu...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Przekłady psalmów
4823
2010-11-15
Przekłady psalmów
Ekran interaktywny prezentuje treść i problematykę psalmów biblijnych, przedstawia najważniejsze tłumaczenia psalmów na język polski i charakteryzuje najsławniejsze psałterze. Przybliża okoliczności powstania „Psałterza floriańskiego&q...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Gorzka mądrość Koheleta
5555
2010-11-15
Gorzka mądrość Koheleta
Ekran interaktywny przedstawia egzystencjalną problematykę Księgi Koheleta oraz uświadamia inspirującą rolę Biblii w sztuce różnych epok. Wyjaśnia podstawowe terminy z literatury i malarstwa. Pomaga uczniowi w podjęciu refleksji nad Biblią jako źr&...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Biblia w kulturze europejskiej
8907
2010-11-15
Biblia w kulturze europejskiej
Ekran prezentuje zagadnienie kulturotwórczej roli Biblii – ukazuje ją jako dzieło inspirujące sztukę europejską, zbiór tematów, wątków, motywów, symboli, wzorów gatunków literackich, językowych i styl...
Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: