A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

16 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.I.3.6

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Dialektyzacja
Dialektyzacja

Film to analiza przykładów dialektyzacji w języku, przeprowadzona przez językoznawcę, dr. Bogusława Bednarka.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3959
Gwarowo, kolokwialnie, archaicznie. Zróżnicowanie języka narodowego
Gwarowo, kolokwialnie, archaicznie. Zróżnicowanie języka narodowego

Scenariusz zajęć. Uczniowie analizują fragmenty dzieł literackich, rozróżniają występujące w nich stylizacje oraz wskazują funkcje tych stylizacji.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3639
Rodzaje stylizacji
Rodzaje stylizacji

Wykres przedstawiający 3 podstawowe rodzaje stylizacji i ich krótkie omówienie.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4506
Cechy stylu potocznego
Cechy stylu potocznego

Tablica utrwalająca cechy stylu potocznego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
8433
Style funkcjonalne polszczyzny – analiza przykładów.
Style funkcjonalne polszczyzny – analiza przykładów.

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z klasyfikacją stylów użytkowych polszczyzny, praktyczne ich rozpoznawanie, a także kształcenie wrażliwości stylistycznej.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
13831
Retoryka w XVI wieku
Retoryka w XVI wieku

Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z pojęciem retoryka. Utrwalają sposoby jej realizacji w tradycji kulturowej. W dyskusji podsumowującej charakteryzują retorykę doby renesansu i jej głównego przedstawiciela - Piotra Skargę.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2651
Biblia w języku
Biblia w języku

Lekcja interaktywna ukazująca "Biblię" jako podstawę kultury europejskiej, źródło środków wyrazu artystycznego, form językowych i inspirację twórców. Prezentuje historie wybranych postaci biblijnych – Dawida, Salomona i S...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
8938
„Pamiętnik starego subiekta”, plotka i czas
„Pamiętnik starego subiekta”, plotka i czas

Ekran przybliża treść oraz charakteryzuje problematykę i podstawowe funkcje „Pamiętnika starego subiekta” w „Lalce”, wskazuje na odmienność jego narracji i sposobu prezentacji poznawanego świata, traktowanie historii i teraźniejszo...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6327
Tekst dramatu „Antygona
Tekst dramatu „Antygona"

Ilustracja przedstawiająca fragment epejsodionu II z „Antygony" Sofoklesa.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4852
Monologi w dramacie: monolog Kreona
Monologi w dramacie: monolog Kreona

Ilustracja przedstawiająca Kreona, bohatera tragedii Sofoklesa „Antygona", podczas wygłaszania monologu. Kreon mówi o władcy wymagającym posłuchu i podporządkowaniu się racji stanu.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3525
Dialogi w dramacie: rozmowa Antygony i Ismeny
Dialogi w dramacie: rozmowa Antygony i Ismeny

Ilustracja przedstawiająca scenę rozmowy dwóch sióstr, Antygony i Ismeny, bohaterek tragedii Sofoklesa "Antygona". Tematem ich dialogu jest bunt Antygony przeciw ziemskiej władzy króla Kreona.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3290
Jak dokonuje się wyboru wiadomości i umiejętności do sprawdzenia?
Jak dokonuje się wyboru wiadomości i umiejętności do sprawdzenia?

Analiza treści nauczania z zakresu znajomości utworów literackich oraz rozumienia znaczenia wyrazów. Podstawy, sposoby i kryteria sprawdzania wiedzy uczniowskiej z wyżej wymienionych tematów.

Gimnazjum
Język polski
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2654