A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

9 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.I.3.5

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Język ludzi filmu
Język ludzi filmu

Jerzy Stuhr, aktor, reżyser i profesor sztuk teatralnych, opowiada o szczególnych sformułowaniach, swoistym słownictwie używanym przez ludzi filmu.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2808
Czy Ślązak dogada się z Kaszubem? – o odmianach polszczyzny
Czy Ślązak dogada się z Kaszubem? – o odmianach polszczyzny

Scenariusz zajęć, na których uczniowie poznają i analizują różne odmiany polszczyzny - środowiskowe, terytorialne i zawodowe, w tym - środowiska filmowców.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2328
Style funkcjonalne polszczyzny – analiza przykładów.
Style funkcjonalne polszczyzny – analiza przykładów.

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z klasyfikacją stylów użytkowych polszczyzny, praktyczne ich rozpoznawanie, a także kształcenie wrażliwości stylistycznej.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
13263
Powiedz tak, żebym zrozumiał - różne style wypowiedzi
Powiedz tak, żebym zrozumiał - różne style wypowiedzi

Uczniowie poznają zróżnicowany rynek wydawniczy — dzienniki, tygodniki, tabloidy. Następnie redagują teksty do gazet.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5812
Terytorialne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny.
Terytorialne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny.

Lekcja dotyczy językowego zróżnicowania polszczyzny. Wprowadza pojęcie gwary i dialektu. Uczeń poznaje również cechy charakterystyczne polskich dialektów.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4731
Zawodowe i środowiskowe odmiany języka polskiego
Zawodowe i środowiskowe odmiany języka polskiego

Scenariusz lekcji dotyczącej odmian języka polskiego. Uczniowie poznają podstawowe pojęcia dotyczące gwar zawodowych i środowiskowych. Tworzą własny słownik gwary uczniowskiej.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6984
ODMIANY JĘZYKA POLSKIEGO
ODMIANY JĘZYKA POLSKIEGO

Schemat przedstawiający podział współczesnego języka polskiego

Gimnazjum
Język polski
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
10358
O społecznych odmianach języka. Język środowiskowy i zawodowy – socjolekty, profesjolekty
O społecznych odmianach języka. Język środowiskowy i zawodowy – socjolekty, profesjolekty

Zajęcia dotyczą nauki o języku. Uczeń poznaje pojęcia: język środowiskowy, socjolekt oraz profesjolekt. Poznaje cechy tych odmian języka, podaje przykłady z życia, zwraca uwagę na odpowiednie słownictwo. Określa cechy słownictwa uczniowskiego, uzupełnia t...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5149
Dialekty i gwary polskie – czy mowa nas zdradza?
Dialekty i gwary polskie – czy mowa nas zdradza?

Scenariusz lekcji z zakresu nauki o języku. W czasie zajęć uczniowie dowiadują się, czym są dialekty i gwary zapoznają się z pojęciem regionalizmu. Poznają także cechy charakterystyczne dla dialektów i gwar, uczą się je rozpoznawać i nazywać. ...

Gimnazjum
Język polski
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
9321