A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

13 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.I.3.4

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

„Jaki jest motyl?” Funkcje tekstu
„Jaki jest motyl?” Funkcje tekstu

Wiersz „Jaki jest motyl?” M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z tomu „Pocałunki” w interpretacji aktorskiej Małgorzaty Buczkowskiej. W drugiej części filmu zapoznajemy się z komentarzem literaturoznawcy, doktor Urszuli Glensk, na temat...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4242
Od informacji do poezji, czyli o funkcjach językowych
Od informacji do poezji, czyli o funkcjach językowych

Scenariusz zajęć umożliwia uczniom utrwalanie umiejętności związanych z rozpoznawaniem relacji zachodzących między nadawcą i odbiorcą. Omawia funkcje językowe przeważające w danej wypowiedzi, w tym w tekście kultury. Pozwala ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3197
Typy funkcji tekstu
Typy funkcji tekstu

Wykres przedstawiający różne rodzaje funkcji tekstu.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3392
Funkcje języka
Funkcje języka

Schemat omawiający poszczególne funkcje języka.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5474
W świecie tekstów użytkowych, czyli jak napisać list motywacyjny
W świecie tekstów użytkowych, czyli jak napisać list motywacyjny

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się z zasadami pisania listu motywacyjnego, jego budową oraz funkcją. Zestawiają je z wiadomościami dotyczącymi właściwości stylu urzędowego. Samodzielnie tworzą list motywacyjny....

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4501
Treny Jana Kochanowskiego – charakterystyka gatunku, analiza utworu
Treny Jana Kochanowskiego – charakterystyka gatunku, analiza utworu

Scenariusz prezentuje tren jako elegijną poezję żałobną. Uczniowie analizują wybrane Treny Jana Kochanowskiego.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
9884
Biblia w języku
Biblia w języku

Lekcja interaktywna ukazująca "Biblię" jako podstawę kultury europejskiej, źródło środków wyrazu artystycznego, form językowych i inspirację twórców. Prezentuje historie wybranych postaci biblijnych – Dawida, Salomona i S...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
8453
Magiczna funkcja języka
Magiczna funkcja języka

Pokaz slajdów poświęcony magicznej - sprawczej funkcji języka. Oparty na teorii językoznawcy J. L. Austina, którą pokrótce charakteryzuje, posługując się konkretnymi przykładami.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4810
Monologi w dramacie: monolog Kreona
Monologi w dramacie: monolog Kreona

Ilustracja przedstawiająca Kreona, bohatera tragedii Sofoklesa „Antygona", podczas wygłaszania monologu. Kreon mówi o władcy wymagającym posłuchu i podporządkowaniu się racji stanu.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3328
Funkcje tekstów
Funkcje tekstów

Schemat omawiający poszczególne funkcje tekstów.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3659
Cyprian Norwid – poeta niezrozumiały przez współczesnych - analiza wiersza
Cyprian Norwid – poeta niezrozumiały przez współczesnych - analiza wiersza "Fortepian Szopena"

Scenariusz lekcji poświęconej sylwetce Cypriana Kamila Norwida jako artysty odrzuconego przez współczesnych.W trakcie lekcji uczniowie zapoznają się z wierszem "Fortepian Szopena" i podejmują próbę odpowiedzi na pytanie – co ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
8177
Życie i nauczanie Chrystusa
Życie i nauczanie Chrystusa

E-lekcja prezentuje treść Ewangelii jako relacji o życiu i nauczaniu Chrystusa. Przedstawia treść przypowieści o synu marnotrawnym, o miłosiernym Samarytaninie, o pannach roztropnych i nierozsądnych, o siewcy.Prezentuje przypowieść jako biblijny gatunek d...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6836