A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

9 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.I.3.3

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Kto nadaje w reklamie?
Kto nadaje w reklamie?

Profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca, tłumaczy, kim jest nadawca, a kim odbiorca w komunikacie reklamowym.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3447
O akcie komunikacji językowej i jego zaburzeniach
O akcie komunikacji językowej i jego zaburzeniach

Scenariusz zajęć, podczas których uczniowie charakteryzują schemat komunikacji językowej wg Jakobsona, omawiają zmiany zachodzące w modelu komunikacji językowej i wskazują w tekście źródłowym: nadawcę, odbiorcę, kod, komunikat.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
7464
Na planie
Na planie

Profesor Wiesław Godzic komentuje zmiany w modelu komunikacji językowej w czasach, gdy często jest ona prowadzona pośrednio: przez ekran - kamerę - internet.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3747
Elementy kultury języka
Elementy kultury języka

Schemat przedstawiający charakterystykę pojęć związanych z kulturą języka.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5666
Postmodernizm i Rosja w powieści
Postmodernizm i Rosja w powieści "Generation P" Wiktora Pielewina

Lekcja przybliża uczniom powieść współczesnego pisarza rosyjskiego zatytułowaną "Generation P". Uczniowie podejmują też próbę opisania własnego pokolenia.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2881
Jaką rolę odgrywa w naszym życiu radio?
Jaką rolę odgrywa w naszym życiu radio?

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczeniowie poznają historię radia, funkcje, jakie pełni. Czytają teksty związane z tym tematem i pracują z nimi.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4847
Terytorialne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny.
Terytorialne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny.

Lekcja dotyczy językowego zróżnicowania polszczyzny. Wprowadza pojęcie gwary i dialektu. Uczeń poznaje również cechy charakterystyczne polskich dialektów.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4696
ODMIANY JĘZYKA POLSKIEGO
ODMIANY JĘZYKA POLSKIEGO

Schemat przedstawiający podział współczesnego języka polskiego

Gimnazjum
Język polski
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
10085
Warszawa a Paryż
Warszawa a Paryż

Ekran przedstawia Paryż oglądany przez Wokulskiego jako przeciwieństwo Warszawy. Charakteryzuje miasto jako podziwiany przez głównego bohatera powieści obszar postępu cywilizacyjnego, współpracy i pomników kultury. Ekran charakteryzuj...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5145