A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

118 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.I.2.1

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Interpretacja i analiza dzieła sztuki: Honore Daumier
Interpretacja i analiza dzieła sztuki: Honore Daumier "Don Kichot i Sancho Pansa"

Uczeń zapoznaje się ze specyfiką twórczością malarskiej H. Daumiera. Następnie krok po kroku doko...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6329
2010-11-15
Opis i analiza dzieł sztuki: T. Kubiak
Opis i analiza dzieł sztuki: T. Kubiak "Pod pewnym obrazem Bruegla" i P. Bruegel Starszy "Kraina Lenistwa"

Karta pracy jest uzupełnieniem lekcji w pracowni komputerowej. W czasie 45 minut wykonuje kolejne za...

Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6803
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza Jana Kochanowskiego pt. „Pieśń XX”
Analiza i interpretacja wiersza Jana Kochanowskiego pt. „Pieśń XX”

Analiza i interpretacja wiersza Jana Kochanowskiego pt. „Pieśń XX”.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
7248
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza Stanisława Grochowiaka pt. „Ikar”
Analiza i interpretacja wiersza Stanisława Grochowiaka pt. „Ikar”

Analiza i interpretacja wiersza Stanisława Grochowiaka pt. „Ikar”.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4418
2010-11-15
Typy fraz
Typy fraz

Wykres przedstawiający różne rodzaje fraz z przykładami.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3256
2010-11-15
Klasyfikacja związków frazeologicznych
Klasyfikacja związków frazeologicznych

Wykres przedstawiający klasyfikację związków frazeologicznych - podziały ze względu na budowę gramat...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5214
2010-11-15
Treść a zakres wyrazu
Treść a zakres wyrazu

Tablica omawiająca treść i zakres wyrazu z przedstawieniem graficznym.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3478
2010-11-15
Schemat aktu mowy
Schemat aktu mowy

Schemat obrazujący akt mowy według Romana Jacobsona, omówienie poszczególnych elementów aktu mowy....

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
11760
2010-11-15
Rodzaje języka
Rodzaje języka

Wykres przedstawiający rodzaje języka, wyjaśniający podstawowe pojęcia związane z językiem.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3831
2010-11-15
Podział synonimów
Podział synonimów

Wykres przedstawiający podział synonimów ze względu na ich formę.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3325
2010-11-15
Funkcje języka
Funkcje języka

Schemat omawiający poszczególne funkcje języka.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5590
2010-11-15
Fleksyjne środki stylistyczne
Fleksyjne środki stylistyczne

Wykres omawiający fleksyjne środki stylistyczne z przykładami.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
8121
2010-11-15