A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

16 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.I.1.7

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Ironia w poezji Wisławy Szymborskiej
Ironia w poezji Wisławy Szymborskiej

Scenariusz zajęć, w trakcie których uczniowie utrwalają pojęcie ironii oraz doskonalą umiejętność opisywania jej funkcji w tekstach literackich; zapoznają się z poezją Wisławy Szymborskiej.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2908
Ironia
Ironia

Film przedstawia krótką analizę pojęcia ironia przeprowadzoną przez dr. Bogusława Bednarka.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2336
Lekcja języka polskiego – scenariusz inscenizacji teatralnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Lekcja języka polskiego – scenariusz inscenizacji teatralnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Propozycja przedstawienia teatralnego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w gimnazjum. Uczniowie doskonalą umiejętność recytacji i rozwijają aktywność twórczą. Inscenizacja pozwala uczniom lepiej zrozumieć lekturę "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Zap...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
9810
Julian Ursyn Niemcewicz – życie i twórczość
Julian Ursyn Niemcewicz – życie i twórczość

Lekcja poświęcona przedstawieniu sylwetki i zarysowaniu charakteru twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza. Szczególny nacisk został położony na analizę działalności publicystycznej autora "Powrotu posła".

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3837
Sąd nad Zenonem Ziembiewiczem
Sąd nad Zenonem Ziembiewiczem

Lekcja jest w całości poświęcona wysłuchaniu i ocenie przemówień oskarżycielskich i obrończych na temat postawy Zenona Ziembiewicza. Młodzież poznaje zasady prezentacji maturalnej i przygotowuje się do wygłoszenia własnego tekstu.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6318
Reportaż - dziennikarstwo czy literatura? - scenariusz.
Reportaż - dziennikarstwo czy literatura? - scenariusz.

Scenariusz lekcji wprowadzającej pojęcie reportażu: prasowego i literackiego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5180
Styl urzędowy. Analiza stylizowanych tekstów Stanisława Barańczaka i Sławomira Mrożka
Styl urzędowy. Analiza stylizowanych tekstów Stanisława Barańczaka i Sławomira Mrożka

Podczas lekcji uczniowie poznają wyznaczniki gramatyczno-wyrazowe stylu urzędowego, jego funkcje, cechy, gatunki oraz sposób organizacji całości. W analizowanych tekstach wskazują elementy, funkcje oraz rodzaje stylizacji.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3713
Poemat heroikomiczny – charakterystyka gatunku na przykładzie Monachomachii Ignacego Krasickiego
Poemat heroikomiczny – charakterystyka gatunku na przykładzie Monachomachii Ignacego Krasickiego

Uczniowie zapoznają się z gatunkiem poematu heroikomicznego. Czytają i analizują fragmenty Monachomachii Ignacego Krasickiego Wyjaśnione zostają pojęcia: parodia i satyra.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3571
Ignacy Krasicki jako najwybitniejszy przedstawiciel polskiego oświecenia. Twórczość pisarza na tle epoki
Ignacy Krasicki jako najwybitniejszy przedstawiciel polskiego oświecenia. Twórczość pisarza na tle epoki

Scenariusz lekcji, która dotyczy społecznego i kulturalnego życia ostatnich lat I Rzeczpospolitej w kontekście idei epoki oświecenia.Uczniowie zapoznają się z sylwetką i twórczością Ignacego Krasickiego.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4767
Wewnętrzna pustka człowieka doświadczonego wojną. Lektura
Wewnętrzna pustka człowieka doświadczonego wojną. Lektura "Kartoteki" Tadeusza Różewicza

Scenariusz lekcji poświęconej analizie dramatu Tadeusza Różewicza pod tytułem "Kartoteka". Uwaga uczniów zostanie również zwrócona na zagadnienia związane z charakterem teatru awangardowego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3803
W poszukiwaniu formy dla świata wyzutego z wartości. Analiza
W poszukiwaniu formy dla świata wyzutego z wartości. Analiza "Tanga" Sławomira Mrożka

Scenariusz lekcji dotyczącej twórczości Sławomira Mrożka. Część zajęć jest poświęcona analizie "Tanga".

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
7227
Obraz polskiego społeczeństwa w „Dziadach”
Obraz polskiego społeczeństwa w „Dziadach”

Lekcja interaktywna dla nauczycieli prezentuje obraz polskiego społeczeństwa w „Dziadach” cz. III. Ukazuje zagadnienie martyrologii polskiej jako nadrzędnego problemu dramatu. Prezentuje także treść wiersza „Pomnik Piotra Wielkiego&rdquo...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
10064