ZalogujZarejestruj

81 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej II.II.3.4 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

POLONA - serwis Biblioteki Narodowej
9734
2013-07-29
POLONA - serwis Biblioteki Narodowej
Polona to nowoczesny portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej. Jest narzędziem pozwalającym na powszechne otwarcie dla czytelników skarbca i magazynów Biblioteki Narodowej. Prezentuje również zbiory innych i...
Gimnazjum
Język polski, Plastyka
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia sztuki, Język polski
Tragedia Oświęcimia widziana oczami dziecka w Losie utraconym Imre Kertesza
4761
2010-11-15
Tragedia Oświęcimia widziana oczami dziecka w Losie utraconym Imre Kertesza
Lekcja ma służyć zapoznaniu uczniów z sylwetką i twórczością jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy europejskich. Lektura Losu utraconego przypomni uczniom o tragedii Oświęcimia, a także będzie stanowiła punkt wyjścia do refl...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
„Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro” (J. W. Goethe) – postać diabła z
6321
2010-11-15
„Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro” (J. W. Goethe) – postać diabła z "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa
Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się z obrazem diabła w literaturze na przykładzie powieści Michaiła Bułhakowa. Porównują sposoby przedstawiania szatana i szukają powodów, dla których autorzy sprowadzają ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5331
2010-11-15
"Na Zachodzie bez zmian" – pacyfizm w prozie Ericha Marii Remarque’a
Scenariusz dotyczy utworu "Na Zachodzie bez zmian". Uczniowie dyskutują na temat pacyfizmu i wpływu doświadczenia wojennego na osobowość człowieka.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5579
2010-11-15
"Germinal" Emil Zola - naturalizm – charakterystyka kierunku
Scenariusz lekcji, która przedstawia najważniejsze założenia naturalizmu. Uczniowie poznają sylwetkę głównego teoretyka kierunku – Emila Zoli i analizują jego dzieło "Germinal".
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Słynna inscenizacja
3793
2010-11-15
Słynna inscenizacja "Dziadów".
Animacja przedstawiająca losy słynnej inscenizacji „Dziadów" w reżyserii Kazimierza Dejmka z 1967 roku, a także wydarzenia, do których doszło w związku ze zdjęciem spektaklu ze sceny.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Sztuka słowa a sztuka obrazu
4935
2010-11-15
Sztuka słowa a sztuka obrazu
Scenariusz omawia interdyscyplinarne powiązania występujące w opowiadaniu "Brzezina" J. Iwaszkiewicza, filmie pod tym samym tytułem w reżyserii A. Wajdy, a także w obrazach J.Malczewskiego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Trudna afirmacja życia w
5535
2010-11-15
Trudna afirmacja życia w "Brzezinie" Jarosława Iwaszkiewicza
Scenariusz nawiązując do opowiadania pt. "Brzezina" J. Iwaszkiewicza, omawia problemy egzystencji ludzkiej: cierpienie, przemijanie, życie i śmierć.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Francisco Goya y Lucientes - test
2086
2010-11-15
Francisco Goya y Lucientes - test
Test sprawdzający znajomość twórczości Francisca Goi.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Topos syna marnotrawnego w ujęciu Tadeusza Różewicza i Hieronima Boscha
4366
2010-11-15
Topos syna marnotrawnego w ujęciu Tadeusza Różewicza i Hieronima Boscha
Lekcja poświęcona utrwaleniu wiadomości na temat toposu syna marnotrawnego w literaturze i sztuce. Uczniowie rozpatrują realizację toposu w ujęciu św. Łukasza, Tadeusza Różewicza i Hieronima Boscha. Przeprowadzają analizę tytułu dzieł i zastanawiaj...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Impresjonizm w poezji Młodej Polski
2751
2010-11-15
Impresjonizm w poezji Młodej Polski
Przedstawienie impresjonizmu jako kierunku w literaturze i malarstwie charakterystycznego dla przełomu XIX i XX wieku. Analiza obrazów i utworów lirycznych pod kątem cech wyróżniających estetykę impresjonistyczną.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Poezje Władysława Broniewskiego na nowo odczytane
3120
2010-11-15
Poezje Władysława Broniewskiego na nowo odczytane
Prezentacja twórczości lirycznej Władysława Broniewskiego na tle jego biografii oraz tradycji literackiej (szczególnie romantycznej) z wykorzystaniem nowoczesnych opracowań muzycznych utworów poety.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: