ZalogujZarejestruj

85 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej II.II.4.1 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Bądź wierny – poetycka moralistyka w twórczości Zbigniewa Herberta
3403
2013-11-28
Bądź wierny – poetycka moralistyka w twórczości Zbigniewa Herberta
Scenariusz zajęć, w trakcie których uczniowie analizują wiersz Z. Herberta „Przesłanie Pana Cogito”, dostrzegając przy tym związek języka z wartościami, a także konfrontując własne opinie z opiniami innych.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
O czym mówi Pan Cogito?
3844
2013-11-28
O czym mówi Pan Cogito?
Doktor Urszula Glensk, literaturoznawca i krytyk literacki, komentuje wiersz „Przesłanie Pana Cogito” Zbigniewa Herberta.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Przesłanie Pana Cogito
6920
2013-11-28
Przesłanie Pana Cogito
Aktorska interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito” w wykonaniu Wiesława Komasy, aktora i profesora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Tragedia Oświęcimia widziana oczami dziecka w Losie utraconym Imre Kertesza
4502
2010-11-15
Tragedia Oświęcimia widziana oczami dziecka w Losie utraconym Imre Kertesza
Lekcja ma służyć zapoznaniu uczniów z sylwetką i twórczością jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy europejskich. Lektura Losu utraconego przypomni uczniom o tragedii Oświęcimia, a także będzie stanowiła punkt wyjścia do refl...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
„Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro” (J. W. Goethe) – postać diabła z
5822
2010-11-15
„Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro” (J. W. Goethe) – postać diabła z "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa
Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się z obrazem diabła w literaturze na przykładzie powieści Michaiła Bułhakowa. Porównują sposoby przedstawiania szatana i szukają powodów, dla których autorzy sprowadzają ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5075
2010-11-15
"Na Zachodzie bez zmian" – pacyfizm w prozie Ericha Marii Remarque’a
Scenariusz dotyczy utworu "Na Zachodzie bez zmian". Uczniowie dyskutują na temat pacyfizmu i wpływu doświadczenia wojennego na osobowość człowieka.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5305
2010-11-15
"Germinal" Emil Zola - naturalizm – charakterystyka kierunku
Scenariusz lekcji, która przedstawia najważniejsze założenia naturalizmu. Uczniowie poznają sylwetkę głównego teoretyka kierunku – Emila Zoli i analizują jego dzieło "Germinal".
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Groteskowy obraz świata w
6981
2010-11-15
Groteskowy obraz świata w "Szewcach" Stanisława Ignacego Witkiewicza
Scenariusz lekcji poświęconej omawianiu lektury "Szewcy" S. I. Witkiewicza.W początkowej fazie lekcji, na podstawie informacji ze słownika, omawiane są cechy groteski. Następnie uczniowie odczytują przygotowane w domu referaty dotyczące: deforma...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Sztuka słowa a sztuka obrazu
4688
2010-11-15
Sztuka słowa a sztuka obrazu
Scenariusz omawia interdyscyplinarne powiązania występujące w opowiadaniu "Brzezina" J. Iwaszkiewicza, filmie pod tym samym tytułem w reżyserii A. Wajdy, a także w obrazach J.Malczewskiego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Trudna afirmacja życia w
5201
2010-11-15
Trudna afirmacja życia w "Brzezinie" Jarosława Iwaszkiewicza
Scenariusz nawiązując do opowiadania pt. "Brzezina" J. Iwaszkiewicza, omawia problemy egzystencji ludzkiej: cierpienie, przemijanie, życie i śmierć.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Co znaczy słowo: człowiek?
3608
2010-11-15
Co znaczy słowo: człowiek?
Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie poznają słownikowe definicje słów: człowiek i człowieczeństwo.Czytają wiersz A. Kamieńskiej pt. "Śmieszne" z podziałem na role. Poznają nowy rodzaj metafory: oksymoron. Rozdzielają tekst wiersza ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Andrzej Krzycki jako prekursor baroku
3759
2010-11-15
Andrzej Krzycki jako prekursor baroku
Scenariusz lekcji, która jest poświęcona przedstawieniu sylwetki i twórczości poety renesansowego, którego twórczość zwiastowała nadejście baroku. Na zajęciach zostają poruszone zagadnienia związane z poetyką obydwu epok....
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: