ZalogujZarejestruj

9 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.TEKSTY.1.9 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Cyprian Norwid
2667
2011-12-16
Cyprian Norwid "Wiersze wybrane"
Wybór wierszy Cypriana Kamila Norwida ze zbiorów Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Norwid o miłości – analiza i interpretacja wiersza
4775
2010-11-15
Norwid o miłości – analiza i interpretacja wiersza "W Weronie"
Analiza wiersza Norwida "W Weronie". Romantyczne ujęcie motywu najpopularniejszej pary kochanków Romea i Julii.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Wielka Emigracja
7097
2010-11-15
Wielka Emigracja
Pokaz slajdów poświęcony zjawisku Wielkiej Emigracji po upadku powstania listopadowego. Wymienia przyczyny wychodźstwa, przedstawia nazwiska najwybitniejszych emigrantów i kraje, w których zamieszkali, oraz charakteryuje stosunek ich ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Romantyzm a Biblia
4707
2010-11-15
Romantyzm a Biblia
Pokaz slajdów na temat związku literatury i kultury romantycznej z Biblią. Wskazując na inspiracje biblijne w romantyzmie (gatunki, motywy, kreacja bohaterów), przedstawia biblijne źródła mesjanizmu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Romantycy a tradycja kulturowa
2774
2010-11-15
Romantycy a tradycja kulturowa
Podczas lekcji uczniowie utrwalają wiadomości dotyczące twórczości pisarzy romantycznych, m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida. Oceniają dorobek pisarzy romantycznych.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Środki stylistyczne
11433
2010-11-15
Środki stylistyczne
Krótki test, który pozwoli sprawdzić podstawowe informacje dotyczące środków stylistycznych.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Cyprian Norwid – poeta niezrozumiały przez współczesnych - analiza wiersza
8164
2010-11-15
Cyprian Norwid – poeta niezrozumiały przez współczesnych - analiza wiersza "Fortepian Szopena"
Scenariusz lekcji poświęconej sylwetce Cypriana Kamila Norwida jako artysty odrzuconego przez współczesnych.W trakcie lekcji uczniowie zapoznają się z wierszem "Fortepian Szopena" i podejmują próbę odpowiedzi na pytanie – co ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Biblia – księga nad księgami
10397
2010-11-15
Biblia – księga nad księgami
Lekcja interaktywna prezentująca znaczenie słowa „biblia”, podział Biblii na Stary i Nowy Testament. Przybliża historię Biblii i proces kształtowania się kanonu katolickiego. Wyjaśnia budowę Pisma Świętego, wprowadza pojęcia wersetu, rozdziału...
Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Czym się różni obraz poetycki od malarskiego? – „W Weronie” C. Norwida
5801
2010-11-15
Czym się różni obraz poetycki od malarskiego? – „W Weronie” C. Norwida
Scenariusz lekcji, dotyczącej analizy i interpretacji wiersza C. Norwida pt. „W Weronie”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: