ZalogujZarejestruj

48 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.TEKSTY.1.21 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Zbigniew Herbert
6298
2013-07-30
Zbigniew Herbert "Bądź wierny Idź" - serwis Polskiego Radia
Serwis Polskiego Radia poświęcony życiu i twórczości Zbigniewa Herberta. Na ten wyjątkowy portret jednego z najwybitniejszych poetów XX wieku składają się przede wszystkim, starannie dobrane z archiwów Polskiego Radia i Rozgłośni Pols...
Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Świat Pana Cogito - strona poświęcona Zbigniewowi Herbertowi
6175
2013-07-30
Świat Pana Cogito - strona poświęcona Zbigniewowi Herbertowi
Strona poświęcona Zbigniewowi Herbertowi - polskiemu poecie, eseiście, dramaturgowi, twórcy słynnego cyklu poetyckiego "Pan Cogito".W dziesiątą rocznicę śmierci artysty Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ustanowieniu roku 200...
Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Analiza i interpretacja wiersza K. K. Baczyńskiego pt. „Deszcze”
6027
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza K. K. Baczyńskiego pt. „Deszcze”
Analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „Deszcze”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Analiza i interpretacja wiersza Ewy Lipskiej pt. „Egzamin”.
12058
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza Ewy Lipskiej pt. „Egzamin”.
Analiza i interpretacja wiersza Ewy Lipskiej pt. „Egzamin”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Analiza wiersza Tadeusza Różewicza pt. „List do ludożerców”
7779
2010-11-15
Analiza wiersza Tadeusza Różewicza pt. „List do ludożerców”
Scenariusz lekcji, która dotyczy pracy z utworem lirycznym. W trakcie zajęć uczniowie powtarzają wiadomości dotyczące środków poetyckich – głównie przenośni. Uczniowie dostrzegają różnicę między poezją wsp&oacut...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Człowiek wobec zagłady –
6445
2010-11-15
Człowiek wobec zagłady – "Ocalony" T. Różewicza
Scenariusz lekcji poświęconej analizie i interpretacji utworu poetyckiego. W trakcie zajęć uczniowie odczytują wiersz na poziomie dosłownym, wskazują podmiot liryczny i jego doświadczenia. Próbują odczytać znaczenia metaforyczne. Przygotowują ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Liryczne wyznania w wybranych wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
4311
2010-11-15
Liryczne wyznania w wybranych wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Analiza i interpretacja wierszy Baczyńskiego "Niebo złote ci otworzę", "Z głową na karabinie" i "Biała magia". Wyróżnienie słów - kluczy charakterystycznych dla poezji Baczyńskiego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Całe nasze życie utkane jest z pamięci... M. Czapska
2457
2010-11-15
Całe nasze życie utkane jest z pamięci... M. Czapska "Babcia", T. Różewcz "Przepaść"
Scenariusz lekcji, której celem jest kształtowanie szacunku dla osób starszych. Punktem wyjścia do rozważań jest przede wszystkim utwór Tadeusza Różewicza pt. "Przepaść". Lekcja pozwala również na utrwalenie wielu pojęć ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Symbole przemijania w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
3153
2010-11-15
Symbole przemijania w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Analiza wiersza K.K. Baczyńskiego w oparciu o język analogii muzyczno-obrazowych. Odszukanie symboli przemijania ze zwróceniem uwagi na spójność tego systemu rozwiniętego wokół głównego motywu deszczu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Nike z Samotraki, Nike która się waha... – czyli różne wyobrażenia greckiej bogini zwycięstwa
5040
2010-11-15
Nike z Samotraki, Nike która się waha... – czyli różne wyobrażenia greckiej bogini zwycięstwa
Lekcja ma na celu zapoznać uczniów z motywem sztuki greckiej, zawartym w polskiej poezji.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Zbigniew Herbert – „U wrót doliny”. Analiza i interpretacja
6476
2010-11-15
Zbigniew Herbert – „U wrót doliny”. Analiza i interpretacja
Karta pracy. Analiza i interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta pt. „U wrót doliny”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Opis i analiza dzieł sztuki: obrazu Tycjana
5080
2010-11-15
Opis i analiza dzieł sztuki: obrazu Tycjana "Apollo i Marsjasz" i utworu Herberta
Karta pracy jest uzupełnieniem lekcji w pracowni komputerowej. W czasie 45 minut wykonuje kolejne zadania, które są połączone z pokazami, stanowiącymi jedną całość tematyczną. Uczeń zapoznaje się ze specyfiką twórczością malarskiej Tycjana. ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: