ZalogujZarejestruj

16 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.III.1.5 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Dramat Szekspirowski na przykładzie tragedii pt. „Romeo i Julia” (zasoby multimedialne)
8348
2013-05-06
Dramat Szekspirowski na przykładzie tragedii pt. „Romeo i Julia” (zasoby multimedialne)
Zasoby multimedialne dla scenariusza lekcji dotyczącej zagadnień rodzajów i cech dramatu oraz postaci Williama Szekspira [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Dramat Szekspirowski na przykładzie tragedii pt. „Romeo i Julia” (scenariusz lekcji)
11105
2013-05-06
Dramat Szekspirowski na przykładzie tragedii pt. „Romeo i Julia” (scenariusz lekcji)
Scenariusz lekcji dotyczącej zagadnień rodzajów i cech dramatu oraz postaci Williama Szekspira [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Czym jest kultura masowa?
6625
2010-11-15
Czym jest kultura masowa?
Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie dyskutują o kulturze masowej. Czytają esej na ten temat, wypisują jego cechy (w celu powtórzenia tej formy literackiej) i znajdują różnice między kulturą masową a kulturą wysoką....
Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
W kręgu Skamandrytów. Podsumowanie wiadomości
3411
2010-11-15
W kręgu Skamandrytów. Podsumowanie wiadomości
Test sprawdzający znajomość poezji Skamandrytów.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
„Ta sztuka jest poniżej krytyki!” Co to jest recenzja?– charakterystyka gatunku
2899
2010-11-15
„Ta sztuka jest poniżej krytyki!” Co to jest recenzja?– charakterystyka gatunku
Lekcja dotyczy zagadnień związanych z krytyką wszelkiej działalności artystycznej. Uczniowie poznają recenzję i potrafią ją napisać.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Sąd nad Zenonem Ziembiewiczem
6308
2010-11-15
Sąd nad Zenonem Ziembiewiczem
Lekcja jest w całości poświęcona wysłuchaniu i ocenie przemówień oskarżycielskich i obrończych na temat postawy Zenona Ziembiewicza. Młodzież poznaje zasady prezentacji maturalnej i przygotowuje się do wygłoszenia własnego tekstu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Reklama dźwignią handlu
4751
2010-11-15
Reklama dźwignią handlu
Zdefiniowanie pojęć dotyczących reklamy, dyskusja nad jej rolą, analiza językowa haseł reklamowych
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Czy język może tworzyć świat? - magiczna i sprawcza funkcja języka
2508
2010-11-15
Czy język może tworzyć świat? - magiczna i sprawcza funkcja języka
Scenariusz lekcji, która  ma na celu zapoznanie uczniów z magiczną i sprawczą funkcją języka. Uczniowie dostrzegają podobieństwa i różnice między obiema. Uświadamiają sobie, że poprzez język możemy kreować świat.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Perswazja i manipulacja – impresywna funkcja wypowiedzi
7313
2010-11-15
Perswazja i manipulacja – impresywna funkcja wypowiedzi
Uczeń poznaje kolejną funkcję językową. Uczy się odróżniać perswazje od manipulacji oraz wartościuje oba zjawiska językowe.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Zbigniew Herbert – poeta kultury. Analiza wybranych wierszy
5990
2010-11-15
Zbigniew Herbert – poeta kultury. Analiza wybranych wierszy
Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się z sylwetką Zbigniewa Herberta, dokonują konfrontacji realiów współczesności z analizowanymi wierszami. Utrwalają wiadomości dotyczące klasycyzmu w literaturze.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Dlaczego „nie należy zaniedbywać nauki o pięknie”? Z. Herbert „Potęga smaku”
5801
2010-11-15
Dlaczego „nie należy zaniedbywać nauki o pięknie”? Z. Herbert „Potęga smaku”
Analiza i interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Potęga smaku”. Zapoznanie z głównymi zasadami retoryki antycznej oraz zjawiskiem nowomowy.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Politycy i język
1847
2010-11-15
Politycy i język
Lekcja dotyczy języka władzy. Uczniowie poznają pojęcie nowomowy. Charakteryzują język współczesnej polityki. Nazywają środki językowe, którymi posługuje się język władzy, oraz określają ich funkcję.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: