ZalogujZarejestruj

236 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.II.1.3 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Konwencja literacka
2403
2013-11-28
Konwencja literacka
Film prezentuje kilka konwencji literackich (interpretacje aktorskie fragmentów „Antygony”, „Dziadów cz. III”, „Zemsty”, „Kartoteki„), które następnie mogą być analizowane przez uczni&oa...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Różne sposoby odrealnienia świata w grotesce
2174
2013-11-28
Różne sposoby odrealnienia świata w grotesce
Scenariusz zajęć, w trakcie których uczniowie dowiadują się, czym jest konwencja literacka, poznają dzieje groteski oraz najważniejsze dokonania literatury polskiej i światowej w obrębie tej konwencji.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Galeria materiałów z Kroniki Polskiej Marcina Bielskiego
15863
2010-11-15
Galeria materiałów z Kroniki Polskiej Marcina Bielskiego
Zasób zawiera ryciny, zdjęcia i ilustracje z Kroniki Polskiej Marcina Bielskiego
Gimnazjum
Historia, Plastyka, Wiedza o społeczeństwie
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), Historia, Język polski
Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza pt. „Burza”
9466
2010-11-15
Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza pt. „Burza”
Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza pt. „Burza”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Na wakacjach w Soplicowie – tworzymy folder turystyczny
3585
2010-11-15
Na wakacjach w Soplicowie – tworzymy folder turystyczny
Scenariusz dotyczy zajęć przeprowadzonych metodą projektu. Uczniowie w grupach tworzą rozdziały folderu turystycznego zachęcającego do odwiedzenia Soplicowa, opierając się na tekście literackim.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
W poszukiwaniu życia - Czesław Miłosz
4671
2010-11-15
W poszukiwaniu życia - Czesław Miłosz "Campo di Fiori"
Karta pracy pomocna w kształceniu u uczniów gimnazjum umiejętności czytania ze zrozumieniem, poszukiwania informacji w różnych źródłach, formułowania własnych sądów i opinii, redagowania samodzielnego tekstu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Odkrycia i wynalazki XIX wieku.
6479
2010-11-15
Odkrycia i wynalazki XIX wieku.
Materiał źródłowy dla uczniów - lista najważniejszych odkryć naukowych XIX w.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Oj dana, dana, dziś się bawimy – w Atomicach czy w Lipcach?
5708
2010-11-15
Oj dana, dana, dziś się bawimy – w Atomicach czy w Lipcach?
Lekcja zawiera podsumowanie wiadomości zdobytych podczas analizy fragmentu Chłopów Władysława Reymonta oraz Wesela w Atomicach Sławomira Mrożka. Uczniowie słuchają pogadanki na temat współczesnych przesądów weselnych, wypowiadają się ...
Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Zbigniew Herbert – „U wrót doliny”. Analiza i interpretacja
6465
2010-11-15
Zbigniew Herbert – „U wrót doliny”. Analiza i interpretacja
Karta pracy. Analiza i interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta pt. „U wrót doliny”.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Epoki literackie
9622
2010-11-15
Epoki literackie
Sprawdzian dotyczący rozpoznawania epok literackich, przyporządkowywanie twórców do epok literackich.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
A wiosną - niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę
6318
2010-11-15
A wiosną - niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę
Scenariusz lekcji pierwszej z cyklu poświęconego Skamandrytom. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami z zakresu poetyki tej grupy literackiej. Uczniowie dowiadują się, jak rozpoznać charakterystyczne dla niej cechy poezj...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Opis i analiza dzieł sztuki: T. Kubiak
6756
2010-11-15
Opis i analiza dzieł sztuki: T. Kubiak "Pod pewnym obrazem Bruegla" i P. Bruegel Starszy "Kraina Lenistwa"
Karta pracy jest uzupełnieniem lekcji w pracowni komputerowej. W czasie 45 minut wykonuje kolejne zadania, które są połączone z pokazami, stanowiącymi jedną całość tematyczną. Uczeń zapoznaje się ze specyfiką twórczością malarskiej Piotra B...
Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: