ZalogujZarejestruj

9 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.I.1.8 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Prowokacje w wypowiedzi - jak je rozpoznać?
3234
2013-11-28
Prowokacje w wypowiedzi - jak je rozpoznać?
Jacek Żakowski, dziennikarz i publicysta, komentuje sytuacje prowokacji w mediach, związanych m.in. ze szczególnym konstruowaniem pytań czy z wywołaniem niekontrolowanej reakcji emocjonalnej rozmówcy.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Kupisz mi futro z norek czy raczej płaszcz z lisa, kochanie? – słów kilka o języku wpływu i manipulacji
2995
2013-11-28
Kupisz mi futro z norek czy raczej płaszcz z lisa, kochanie? – słów kilka o języku wpływu i manipulacji
Scenariusz zajęć, które umożliwiają uczniom utrwalanie wiedzy na temat języka perswazji i wpływu, z uwzględnieniem rozpoznawania pytań podchwytliwych i sugerujących odpowiedź.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Lekcja języka polskiego – scenariusz inscenizacji teatralnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
9805
2010-11-15
Lekcja języka polskiego – scenariusz inscenizacji teatralnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Propozycja przedstawienia teatralnego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w gimnazjum. Uczniowie doskonalą umiejętność recytacji i rozwijają aktywność twórczą. Inscenizacja pozwala uczniom lepiej zrozumieć lekturę "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Zap...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Julian Ursyn Niemcewicz – życie i twórczość
3834
2010-11-15
Julian Ursyn Niemcewicz – życie i twórczość
Lekcja poświęcona przedstawieniu sylwetki i zarysowaniu charakteru twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza. Szczególny nacisk został położony na analizę działalności publicystycznej autora "Powrotu posła".
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Sąd nad Zenonem Ziembiewiczem
6307
2010-11-15
Sąd nad Zenonem Ziembiewiczem
Lekcja jest w całości poświęcona wysłuchaniu i ocenie przemówień oskarżycielskich i obrończych na temat postawy Zenona Ziembiewicza. Młodzież poznaje zasady prezentacji maturalnej i przygotowuje się do wygłoszenia własnego tekstu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Zawiedzione nadzieje
4723
2010-11-15
Zawiedzione nadzieje
Ekran prezentuje tło historyczne „Przedwiośnia”, charakteryzuje stanowisko pisarza wobec kryzysowej sytuacji w Polsce. Zawiera ćwiczenie kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz sprawdzające poziom wiedzy zdobytej podczas lekcji....
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Obraz polskiego społeczeństwa w „Dziadach”
10043
2010-11-15
Obraz polskiego społeczeństwa w „Dziadach”
Lekcja interaktywna dla nauczycieli prezentuje obraz polskiego społeczeństwa w „Dziadach” cz. III. Ukazuje zagadnienie martyrologii polskiej jako nadrzędnego problemu dramatu. Prezentuje także treść wiersza „Pomnik Piotra Wielkiego&rdquo...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Polski romantyzm, czyli dramat historii
5996
2010-11-15
Polski romantyzm, czyli dramat historii
Ekran interaktywny prezentujący genezę powstania „Dziadów” cz. III, historyczne uwarunkowania epoki romantyzmu, miejsce i czas napisania utworu przez Mickiewicza. Ukazuje historyczny, dokumentarny charakter dramatu i cele, jakie przyświ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Życie i nauczanie Chrystusa
6971
2010-11-15
Życie i nauczanie Chrystusa
E-lekcja prezentuje treść Ewangelii jako relacji o życiu i nauczaniu Chrystusa. Przedstawia treść przypowieści o synu marnotrawnym, o miłosiernym Samarytaninie, o pannach roztropnych i nierozsądnych, o siewcy.Prezentuje przypowieść jako biblijny gatunek d...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: