ZalogujZarejestruj

16 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.I.1.7 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Ironia w poezji Wisławy Szymborskiej
2908
2013-07-22
Ironia w poezji Wisławy Szymborskiej
Scenariusz zajęć, w trakcie których uczniowie utrwalają pojęcie ironii oraz doskonalą umiejętność opisywania jej funkcji w tekstach literackich; zapoznają się z poezją Wisławy Szymborskiej.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Ironia
2336
2013-07-22
Ironia
Film przedstawia krótką analizę pojęcia ironia przeprowadzoną przez dr. Bogusława Bednarka.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Lekcja języka polskiego – scenariusz inscenizacji teatralnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
9810
2010-11-15
Lekcja języka polskiego – scenariusz inscenizacji teatralnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Propozycja przedstawienia teatralnego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w gimnazjum. Uczniowie doskonalą umiejętność recytacji i rozwijają aktywność twórczą. Inscenizacja pozwala uczniom lepiej zrozumieć lekturę "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Zap...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Julian Ursyn Niemcewicz – życie i twórczość
3837
2010-11-15
Julian Ursyn Niemcewicz – życie i twórczość
Lekcja poświęcona przedstawieniu sylwetki i zarysowaniu charakteru twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza. Szczególny nacisk został położony na analizę działalności publicystycznej autora "Powrotu posła".
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Sąd nad Zenonem Ziembiewiczem
6318
2010-11-15
Sąd nad Zenonem Ziembiewiczem
Lekcja jest w całości poświęcona wysłuchaniu i ocenie przemówień oskarżycielskich i obrończych na temat postawy Zenona Ziembiewicza. Młodzież poznaje zasady prezentacji maturalnej i przygotowuje się do wygłoszenia własnego tekstu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Reportaż - dziennikarstwo czy literatura? - scenariusz.
5180
2010-11-15
Reportaż - dziennikarstwo czy literatura? - scenariusz.
Scenariusz lekcji wprowadzającej pojęcie reportażu: prasowego i literackiego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Styl urzędowy. Analiza stylizowanych tekstów Stanisława Barańczaka i Sławomira Mrożka
3713
2010-11-15
Styl urzędowy. Analiza stylizowanych tekstów Stanisława Barańczaka i Sławomira Mrożka
Podczas lekcji uczniowie poznają wyznaczniki gramatyczno-wyrazowe stylu urzędowego, jego funkcje, cechy, gatunki oraz sposób organizacji całości. W analizowanych tekstach wskazują elementy, funkcje oraz rodzaje stylizacji.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Poemat heroikomiczny – charakterystyka gatunku na przykładzie Monachomachii Ignacego Krasickiego
3571
2010-11-15
Poemat heroikomiczny – charakterystyka gatunku na przykładzie Monachomachii Ignacego Krasickiego
Uczniowie zapoznają się z gatunkiem poematu heroikomicznego. Czytają i analizują fragmenty Monachomachii Ignacego Krasickiego Wyjaśnione zostają pojęcia: parodia i satyra.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Ignacy Krasicki jako najwybitniejszy przedstawiciel polskiego oświecenia. Twórczość pisarza na tle epoki
4767
2010-11-15
Ignacy Krasicki jako najwybitniejszy przedstawiciel polskiego oświecenia. Twórczość pisarza na tle epoki
Scenariusz lekcji, która dotyczy społecznego i kulturalnego życia ostatnich lat I Rzeczpospolitej w kontekście idei epoki oświecenia.Uczniowie zapoznają się z sylwetką i twórczością Ignacego Krasickiego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Wewnętrzna pustka człowieka doświadczonego wojną. Lektura
3803
2010-11-15
Wewnętrzna pustka człowieka doświadczonego wojną. Lektura "Kartoteki" Tadeusza Różewicza
Scenariusz lekcji poświęconej analizie dramatu Tadeusza Różewicza pod tytułem "Kartoteka". Uwaga uczniów zostanie również zwrócona na zagadnienia związane z charakterem teatru awangardowego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
W poszukiwaniu formy dla świata wyzutego z wartości. Analiza
7227
2010-11-15
W poszukiwaniu formy dla świata wyzutego z wartości. Analiza "Tanga" Sławomira Mrożka
Scenariusz lekcji dotyczącej twórczości Sławomira Mrożka. Część zajęć jest poświęcona analizie "Tanga".
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Obraz polskiego społeczeństwa w „Dziadach”
10064
2010-11-15
Obraz polskiego społeczeństwa w „Dziadach”
Lekcja interaktywna dla nauczycieli prezentuje obraz polskiego społeczeństwa w „Dziadach” cz. III. Ukazuje zagadnienie martyrologii polskiej jako nadrzędnego problemu dramatu. Prezentuje także treść wiersza „Pomnik Piotra Wielkiego&rdquo...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: