A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

12 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język obcy nowożytny Punkt podstawy programowej II.1.3

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język obcy nowożytny

An event that changed my choice of career - scenariusz lekcji
An event that changed my choice of career - scenariusz lekcji

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z tematem: wydarzenie, które wpłynęło na ich wybór drogi karier...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język obcy nowożytny
2989
2010-11-15
An event that changed my choice of career - karta pracy
An event that changed my choice of career - karta pracy

Karta pracy ucznia będąca dodatkiem do scenariusza przygotowanego do realizacji w trakcie 45-minutow...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język obcy nowożytny
2651
2010-11-15
The days of our lives
The days of our lives

Scenariusz przygotowany do realizacji w trakcie 45-minutowej lekcji. Celem lekcji jest wprowadzenie ...

Gimnazjum
Język obcy nowożytny
Szkoły ponadgimnazjalne
Język obcy nowożytny
9813
2010-11-15
Ćwiczenia na słownictwo – gry dydaktyczne
Ćwiczenia na słownictwo – gry dydaktyczne

Scenariusz lekcja typu „plan B”, podczas której uczniowie utrwalają znane słownictwo, biorąc udział ...

Gimnazjum
Język obcy nowożytny
Szkoły ponadgimnazjalne
Język obcy nowożytny
18643
2010-11-15
Szkoła – ćwiczenia utrwalające słownictwo
Szkoła – ćwiczenia utrwalające słownictwo

Podczas lekcji uczniowie ćwiczą sprawność mówienia pod kątem przygotowania do ustnego egzaminu matur...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język obcy nowożytny
2477
2010-11-15
Ćwiczenia w mówieniu - język angielski
Ćwiczenia w mówieniu - język angielski

Scenariusz lekcji, której celem jest przygotowanie uczniów do matury ustnej z języka angielskiego, ć...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język obcy nowożytny
15268
2010-11-15
Your life – pytania w czasie teraźniejszym
Your life – pytania w czasie teraźniejszym

Scenariusz lekcji przygotowującej do matury na poziomie podstawowym z języka angielskiego. Uczniowie...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język obcy nowożytny
2392
2010-11-15
A dream come true – ćwiczenia poszerzające słownictwo
A dream come true – ćwiczenia poszerzające słownictwo

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie ćwiczą sprawność słuchania i mówienia pod kątem przygo...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język obcy nowożytny
2812
2010-11-15
Powtórzenie wiadomości – rozdziały 1-10
Powtórzenie wiadomości – rozdziały 1-10

Na lekcji uczniowie ćwiczą sprawność czytania i mówienia pod kątem przygotowania do egzaminu matural...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język obcy nowożytny
2446
2010-11-15
Pytania i odpowiedzi – ćwiczenia w mówieniu
Pytania i odpowiedzi – ćwiczenia w mówieniu

Uczniowie ćwiczą sprawność słuchania i mówienia o tematach maturalnych. Zadają pytania, odpowiadają ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język obcy nowożytny
4748
2010-11-15
Metaplan – ćwiczenia w mówieniu
Metaplan – ćwiczenia w mówieniu

Uczniowie ćwiczą sprawność słuchania i mówienia o szkole. Dyskutują na temat problemów szkoły i wyko...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język obcy nowożytny
4245
2010-11-15
Education
Education

Test wyboru sprawdzający znajomość słownictwa dotyczącego edukacji. Język angielski, poziom średnioz...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język obcy nowożytny
2740
2010-11-15