A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

19 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Informatyka Punkt podstawy programowej II.2.3

Podstawa programowa do przedmiotu:  Informatyka

"Mój przedmiot informatyka" - pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych

Zbiór „Mój przedmiot informatyka” zawiera program nauczania, scenariusze lekcji i załączniki do nich...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
8384
2013-12-20
PHP + MySQL: Obsługa bazy danych z poziomu phpMyAdmin
PHP + MySQL: Obsługa bazy danych z poziomu phpMyAdmin

Prezentacja dotyczy zagadnień potrzebnych przy tworzeniu aplikacji internetowych. Omawia temat obsłu...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2146
2010-11-15
Dostęp do danych z użyciem ADO.NET
Dostęp do danych z użyciem ADO.NET

Lekcja prezentuje zagadnienia związane z dostępem do danych w środowisku Visual Studio .NET – tworze...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
1359
2010-11-15
Tworzenie relacji
Tworzenie relacji

Animacja pokazuje, jak utworzyć relacje w MS Access.

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
1731
2010-11-15
Planowanie projektu bazy danych
Planowanie projektu bazy danych

Lekcja prezentuje zagadnienia związane z projektowaniem prostych relacyjnych baz danych.

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2685
2010-11-15
Wykonanie projektu bazy danych
Wykonanie projektu bazy danych

Scenariusz lekcji informatyki poświęconej zagadnieniom związanym z projektowaniem prostych relacyjny...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2105
2010-11-15
Relacje w bazach danych
Relacje w bazach danych

Lekcja prezentuje podstawowe zagadnienia związane z relacyjnym modelem danych.

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
1962
2010-11-15
Kwerenda dołączająca
Kwerenda dołączająca

Animacja przedstawia proces tworzenia kwerendy dołączającej.

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
1565
2010-11-15
Tworzenie pola kombi do wprowadzania klucza obcego
Tworzenie pola kombi do wprowadzania klucza obcego

Animacja pokazuje, jak utworzyć pole kombi do wprowadzania klucza obcego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
1730
2010-11-15
Tworzenie kwerendy do przeglądania danych z kilku tabel
Tworzenie kwerendy do przeglądania danych z kilku tabel

Tworzenie kwerendy do przeglądania danych z kilku tabel.

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
1372
2010-11-15
PHP + MySQL: Komendy SQL do pracy z danymi
PHP + MySQL: Komendy SQL do pracy z danymi

Prezentacja dotyczy zagadnień potrzebnych przy tworzeniu aplikacji internetowych. Omawia temat tworz...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2308
2010-11-15
PHP + MySQL: Archiwizacja bazy danych
PHP + MySQL: Archiwizacja bazy danych

Prezentacja dotyczy zagadnień potrzebnych przy tworzeniu aplikacji internetowych. Omawia temat tworz...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2099
2010-11-15